Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap

Den alkaliska membranbränslecellen AEMFC är ett potentiellt lågkostnadsalternativ till den idag dominerande protonledande membranbränslecellen PEMFC. Syftet med projektet är att utveckla nya PGM-fria eller ultralåga mängder av PGM-elektroder för AEMFC, genom syntes och karakterisering av katalysatorer vid Aalto Universitet och implementering och elektrokemisk utvärdering i en AEMFC på KTH. Du kommer att vara anställd på KTH, men tillbringa 2 år vid Aalto Universitet, Helsingfors, och 2 år i Sverige, varav 4 månader på bränslecellsföretaget Powercell i Göteborg. Efter genomförd utbildning får du en dubbel doktorsexamen från Aalto och KTH. Projektet Unite!Energy, finansieras av DN-Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) från EU och erbjuder 12 doktorandtjänster. För information om varje position vänligen skriv till: unite.energy@upc.edu.
Prof. Rakel Wreland Lindström, KTH och Prof. Tanja Kallio, Aalto Universitet är handledare.

Hemsidor för deltagande avdelning vid KTH: Applied Electrochemistry och Aalto: Electrochemical Energy Conversion and Storage

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen (kap 7 39 § HF) krävs att du har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå masterexamen eller civilingenjörsexamen i kemiteknik, kemi, materialvetenskap, fysikalisk kemi eller ett relaterat område, eller
 • fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • förvärvat, på annat sätt inom eller utom landet, väsentligen likvärdiga kunskaper
 • förvärvat sin examen inom de senaste 5 åren.
 • Rörlighetsregeln: Vid rekryteringstillfället får kandidaten inte ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 3 åren närmast före rekryteringsdagen. Korta vistelser såsom semester beaktas inte.
 • Ingen doktorsexamen: Sökande är inte behöriga om de redan har doktorerat.
 • Du måste vara villig att tillbringa en längre tid i ett annat institut/land i nätverket under doktorsavhandlingsperioden.
 • För att uppfylla kraven från båda universiteten måste du ha minst ett genomsnittsbetyg på 3,5 av 5, (dvs högre än C i en skala A-F).
 • Alla sökande som uppfyller behörighetskraven, oavsett ålder, kön, ras, funktionshinder, religion eller etnisk bakgrund uppmuntras att ansöka.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier behöver du vara målinriktad i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt
 • kunna samarbeta med andra
 • ha ett professionellt förhållningssätt
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Goda muntliga och skriftliga kommunikationsegenskaper i engelska krävs.

Erfarenhet av och goda kunskaper elektrokemi är en fördel men inte ett krav.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen 

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter: KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (KTH:s studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen: sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en ev. säkerhetsprövning.

Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enl KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2024-0759
Kontakt
 • Rakel Wreland Lindström, rakel2@kth.se
 • Tanja Kallio, tanja.kallio@aalto.fi
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-06-07

Tillbaka till lediga jobb