Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Energi- och miljösystem

Avdelningen för energisystem (dES) vid institutionen för energiteknik vid KTH har fått finansiering från det brittiska finansierade programmet för klimatanpassad tillväxt (CCG) för forskning inom integrerad och resilient geospatial planering av strategier för energitillgång.

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och dess partner står i framkant för banbrytande forskning inom integrerad geospatial planering, särskilt inom områdena energi, klimat och infrastrukturers motståndskraft. Med en rik historia av att utveckla innovativa verktyg för att ta itu med komplexa samhällsutmaningar, har KTH initialt skapat verktyg som OnSSET för geospatial planering av elektricitetstillgång, OSeMOSYS för planering av elnät, OnStove för geospatial planering av tillgång till ren matlagning, och förbättring av energiinfrastrukturens motståndskraft mot klimatextremer.

Vi är glada att kunna meddela en ny doktorandtjänst inriktad på att ytterligare främja våra integrerade geospatiala planeringsinsatser och stödja målländerna i att hantera brådskande forskningsfrågor kring tillgång till energi, motståndskraft mot klimatförändringar hos energiinfrastruktur och interaktioner inom klimat, mark, energi och vattenresurser.

Handledning: Lektor Francesco Fuso Nerini och Lektor Will Usher föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Examen med naturvetenskaplig bakgrund är nödvändig.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Du bör också ha goda kunskaper inom energiteknik och energisystem, samt relevanta modelleringstekniker, såsom geospatiala analyser och Python.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorandexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2024-0892
Kontakt
 • Francesco Fuso-Nerini, ffn@kth.se
Publicerat 2024-05-07
Sista ansökningsdag 2024-05-27

Tillbaka till lediga jobb