Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Tillämpad Fysik

Klimatförändringarna kräver en övergång till "gröna" syntetiska bränslen vilkas förverkligande av är beroende av vetenskapliga genombrott inom heterogen katalys. Enkelatomkatalysatorer(SAC) eller isolerade metallatomer på ett support kan utgöra en lösning. Intresset för SAC härrör både från utmärkta katalytiska egenskaper och maximerat utnyttjande av katalytisk metall. Emellertid har en bristande förståelse för naturen hos de katalytiskt aktiva siterna hindrat en rationell utformning av tillämpbara industriella katalysatorer. Ditt projekt kommer vara att etablera en förståelse, på atomnivå, av struktur-funktionssambandet hos vissa modifierade Cu-baserade modellkatalysatorer relevanta för omvandling av CO2 till CO och kolväten. Projektet kommer att förlita sig på STM, APXPS och masspektrometri för in-situ studier av katalytisk prestandaLäs mer

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability(WISE). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Handledning: Prof. Jonas Weissenrieder

Vi erbjuder

 • En arbetsplats med många anställningsförmåner Månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex arbetsvillkor jämställdhet mångfald samt studiemiljö
 • Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander postdoktorer forskare och näringsliv

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap7 39§högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, civilingenjör(eller motsvarande) inom fysik(material, fasta tillståndet, teoretisk eller tillämpad), kemi(fysikalisk) eller materialvetenskap
 • fullgjort kursfordringar om minst 240högskolepoäng, varav minst 60högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • Bevisad erfarenhet av praktiskt laboratoriearbete

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva arbetet framåt
 • kunna samarbeta
 • ha ett professionellt förhållningssätt, analysera och arbeta med komplexa frågor
 • Tidigare erfarenhet av ytkarakteriseringstekniker(specifikt sveptunnelmikroskopi och fotoelektronspektroskopi) ultrahögvakuum och experiment vid synkrotronljusanläggningar (specifikt fotoelektronspektroskopi) är meriterande men inte obligatoriskt
 • Goda kunskaper i engelska är meriterande
 • Projektet drivs som ett brett internationellt samarbete varför en förmåga till adaptiv kommunikation och social skicklighet bör finnas för att säkerställa ett trivsamt och produktivt lagarbete

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper

Målexamen: Doktorsexamen

Information om anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning(högst 20%) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter:KTH:s webbsida

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter:sektionens webbsida

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt CET/CEST(CentralEuropeanTime/CentralEuropeanSummerTime)

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav(se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning(abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
 • Minst 2 rekommendationsbrev och/eller detaljerad kontaktinformation för minst 2 professionella referenspersoner(kan också ingå i CV)

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2/5 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-0236
Kontakt
 • Prof. Jonas Weissenrieder, jonas@kth.se
Publicerat 2023-02-09
Sista ansökningsdag 2023-03-30

Tillbaka till lediga jobb