Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Industriell ekonomi och organisation

Doktoranden kommer att delta och utföra forskning i ett internationellt projekt finansierat av Europeiska Unionen inom ramen för programmet Horizon (MultiClimact). Projektet undersöker framtidens byggda miljöer, inklusive stadsdesignstrategier, byggmaterial och tekniska lösningar för att förebygga och agera på extrema klimathändelser och naturkatastrofer som kan drabba europeiska städer. I detta sammanhang kommer doktoranden att identifiera kritiska försörjningskedjor som behöver anpassa sig till dessa strategier. Dessa leveranskedjor förväntas säkerställa kontinuerlig påfyllning av material och teknik på ett resilient och hållbart sätt, vilket leder till ett energieffektivt och klimatneutralt europeiskt byggnadsbestånd. Projektet kommer att samla in data och utveckla modeller från demopiloter i EU, t.ex. Spanien, Italien och Lettland, där aktörer från industri och myndigheter har tagit en ledande roll för att säkerställa en hållbar och resilient omvandling. Forskningen kommer att ske under ledning av docent Luca Urciuoli. Doktoranden kommer att samarbeta med ett team bestående av en senior och en doktorand från KTH, Skolan för arkitektur och byggd miljö, och förväntas arbeta främst med kvantitativa metoder, t.ex. statistisk analys, modellering, simulering, osv.

Handledning: Luca Urciuoli

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Läs mer.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Vår institution erbjuder en tvärvetenskaplig, dynamisk och kreativ forskningsmiljö, samt samarbete med nationellt och internationellt etablerade universitet och forskningcentra inom området.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms:

 • civilingenjörexamen i industriell ekonomi eller ett relaterat område (t.ex. maskin, transport, logistik),
 • modellerings-/programmeringskunskaper,
 • kunskaper om statistik, optimering, simuleringsprogram (t.ex. Rstudio, Python, ILOG CPLEX, Anylogic etc.),
 • språknivån i engelska (språktest kan förekomma),
 • självständig driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2023-1137
Kontakt
 • Luca Urciuoli, luca.urciuoli@indek.kth.se
Publicerat 2023-06-08
Sista ansökningsdag 2023-08-10

Tillbaka till lediga jobb