Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknik och hälsa

Vi söker en engagerad person för doktorandutbildning inom deltagande design av interaktiva bärbara sensorenheter med bakgrund inom medicinsk teknik, interaktionsdesign eller människa-datorinteraktion.

Projektet syftar till att designa åldersinkluderande interaktiv bärbar teknik för att öka fysisk aktivitet bland äldre vuxna för att förbättra det långsiktiga användarengagemanget. Syftet är att utforska åldersspecifika faktorer att använda bärbar teknik för att öka fysisk aktivitet, och tillämpa deltagande designmetoder för att utveckla nya interaktionsmodaliteter som hjälper användarna att synkronisera sina steg med sitt hjärtslag. Projektet genomför en interventionsstudie i äldre vuxnas vardagsliv för att undersöka de långsiktiga effekterna av den interaktiva bärbara tekniken på aktivitetsnivåer, livskvalitet och självförmåga.

Som doktorand kommer du att designa interaktionsmodaliteter för wearable-teknologier, organisera deltagande designworkshops, utveckla frågeförmulär, analysera kvantitativa och kvalitativa data, publicera resultaten i högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter och presentera på vetenskapliga konferenser. Du kommer att vara en del av en tvärvetenskaplig, samarbetsinriktad och internationell forskargrupp.

Handledning: Seraina Dual och Sanna Kuoppamäki föreslås handleda doktoranden. Besult tas vid antagning. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Kvalifikationer 

 • Kunskaper inom utvecklingen av interaktiva teknologier
 • Intresse för deltagande design och samhällsvetenskapliga metoder
 • Samarbetsförmågan i ett tvärvetenskapligt team
 • God kommunikationsförmåga

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2024-0176
Kontakt
 • Seraina Anne Dual, seraina@kth.se
 • Sanna Kuoppamäki, sannaku@kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-03-08

Tillbaka till lediga jobb