Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Avdelningen för reglerteknik söker upp till två doktorander med en stark bakgrund inom reglerteknik, matematik och modellering, och med ett stort intresse för nätverksteori. Projektet ligger i skärningspunkten mellan nätverksdynamik, learning och reglerteori, och syftar till att ta itu med teoretiska utmaningar inom nätverkade cyber-fysiska-humana system (eng: cyber-physical-human systems, cphs). Dessa system kännetecknas av att människor i sammankopplade samhällen fattar beslut samtidigt som de interagerar med ett cyberfysiskt system eller reglersystem, och tillämpningar inkluderar komplexa sociotekniska system som smarta städer. Projektet kommer att inkludera inlärning av komplex dynamik från big data och rigorös karaktärisering och (databaserad) modellering av beslutsfattande dynamik över nätverkade cphs, utöver utvecklingen av nya verktyg för att designa och bedöma effekterna av reglerstrategier eller interventioner.

Avdelningen för reglerteknik bedriver bland annat ledande forskning inom nätverkade reglersystem. Doktorandprojektet kommer att omfatta potentiella samarbeten med KTH Live-in Lab och engagemang i experimentell design. Dessutom, med tanke på den naturliga tvärvetenskapliga aspekten av det föreslagna nätverksperspektivet för cphs, kommer samarbeten med forskare från andra discipliner att uppmuntras.

Handledning: Biträdande Universitetslektor Angela Fontan, Professor Karl Henrik Johansson

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
 • Kontaktuppgifter till minst/ev. tre referenspersoner.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-1220
Kontakt
 • Bitr. Lektor Angela Fontan, angfon@kth.se
 • HR Viktor Söderlund, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-23

Tillbaka till lediga jobb