Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk mekanik

KTH MoveAbility erbjuder en doktorandtjänst i rörelsebiomekanik, med fokus på utveckling och innovation av hjälpmedel. Våra forskningsfokus är teknologi för att avkoda, mäta och utöka människans rörelser, särskilt på personer med motoriska funktionsnedsättningar. KTH MoveAbility forskargruppen är en del av Institutionen för Teknisk Mekanik, och Promobilia MoveAbility Lab är en välutrustad infrastruktur, centralt i KTHs campus, och med nära samarbete med ett tvärvetenskapligt nätverk av kliniska och tekniska forskare samt kliniker. Gruppen är internationellt, multidisciplinärt och växande.

Doktorandtjänsten finansieras av Stiftelsen Promobilia och Digital Futures, och har fokus på aktivt hjälpmedel som underlättar gång hos personer med funktionsnedsättningar. Det innebär prototyputveckling, modellering och simulering, experiment på människor, samarbete inom kliniska vetenskaper, och innovation.

Handledning: Professor Gutierrez Farewik  föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 •  mastersexamen eller motsvarande inom teknisk fysik, robotik, mekatronik, maskinteknik, medicinsk teknik eller annat relevant ämne

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständig driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor, och
 • konstruera och kontrollera exoskelett och robotar
 • Mycket goda kunskaper i att skriva och tala engelska då det krävs i det dagliga arbetet

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, särskilt:

 • Erfarenhet med rörelseanalys, biomekanisk modellering och simulering är meriterande
 • Mycket goda kunskaper i att skriva och tala teknisk engelska krävs 
 • Det är viktigt att ha social kompetens för att interagera med och bedriva forskning på personer med funktionsnedsättningar.
 • En genuin vilja att lära sig svenska är meriterande. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
 • Vi har en jämställd miljö på lika villkor, vilket måste beaktas.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2024-0679
Kontakt
 • Professor Lanie Gutierrez Farewik, lanie@kth.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-06-25
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb