Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla Acetivibrio thermocellus till nästa generations robusta mikrobiella cellfabrik, som konverterar (ligno-)cellulosa till hållbara bränslen och kemikalier med minimal förbehandling. Användandet av lignocellulosa istället för raffinerade socker föredras för att utvidga (framtida) produktionsvolymer, förbättra konkurrenskraften och undvika konkurrens med mat. Projektet kommer applicera den bästa tillgängliga molekylärbiologiteknik, genomik och proteomik, kombinerat med laborativ evolution och kvantitativ fysiologi i bioreaktorer för att förverkliga potentialen hos A. thermocellus. Detta inkluderar:

 • Forskningsstrategier för att nå ökad förståelse av metabolismen in den obligat anaeroba termofila mikroorganismen A. thermocellus.
 • Funktionell analys av centrala metabolismen av A. thermocellus.
 • Metaboliskt modifiera A. thermocellus för bildandet av nya produkter

Doktoranden kommunicera forskningsframsteg inom teamet på KTH och med våra (internationella) samarbetspartners, samt genom muntliga presentationer, vetenskapliga publikationer och genom information till en generell publik. Förutom forskning kommer doktoranden bidra till (bi-)handledning av masterstudenter samt undervisa och handleda i labbkurser inom Odlingsteknologi och Bioprocessdesign.

Handledning: Antonius (Ton) J.A. van Maris föreslås som huvudhandledare och Paul Hudson som bihandledare. Samarbetspartners från Dartmouth College (U.S.A) är också involverade i projektet. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • utföra funktionell analys av den centrala metabolismen hos en mikroorganism, företrädesvis anaerober och/eller termofiler.
 • utföra enzymaktivitetsanalys, molekylärbiologi och/eller bioreaktorodling.
 • Kandidaten har personlig integritet, kommunicerar väl, fokuserar på mål och resultat, är tålmodig och ser helheten
 • Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2024-0936
Kontakt
 • Antonius Van Maris, +4687909892
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-08-05
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb