Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Tal och musikkommunikation

Vi söker en doktorand som är intresserad av artificiell intelligens, samt språk- och talteknologi och som kommer att arbeta i ett nystartat projekt vid Institutionen för tal, musik och hörsel inom Skolan för elektroteknik och datavetenskap på KTH. Projektet finansieras av AI-satsningen WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), vilken erbjuder en forskarskola med forskningsbesök, samarbeten mellan universitet, och gästföreläsningar.

Det nystartade projektet heter "Thinking Fast and Slow: Real-time Speech Generation for Conversational AI".  Målet med projektet är att utveckla AI-modeller som kan generera talade svar inkrementellt i realtid, på liknande sätt som hur vi människor producerar tal i konversation. Arbetet kommer att bygga vidare på vår tidigare forskning inom inkrementella och prediktiva modeller för dialog, som har lagt grunden för detta projekt. Inom projektet kommer vi att utveckla ett system med två komponenter, baserade på stora språkmodeller, nämligen ett "System I" för snabb generering av initiala responser, och ett 'System I' för mer genomtänkta svar som kräver längre betänketid. Utöver detta kommer vi att utveckla en inkrementell talsyntes som kan modulera talhastigheten och prosodin i realtid för att passa in i dialogkontexten. Modellerna kommer att utvärderas både offline och online, i både simulerade scenearior och praktiska applikationer, t.ex. för människa-robotinteraktion. 

Den primära arbetsuppgiften kommer att vara forskning, men det kan också ingå en mindre del institutionstjänstgöring (t.ex. undervisning).

Handledning: Professor Gabriel Skantze och Universitetslektor Gustav Eje Henter

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande ska ha gedigen erfarenhet av programmering och maskininlärning, med särskilt fokus på tal- och språkteknologi.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • presentera vetenskapligt arbete skriftligt och muntligt (på Engelska),
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-1648
Kontakt
 • Proferssor Gabriel Skanzte, skantze@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-06-12
Sista ansökningsdag 2024-08-14
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb