KTH Royal Institute of Technology

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

Projektet omfattar nya sätt att utforma 3-dimensionella, lågdensitetsnätverk av nanocelluosa som kan användas som substrat i nya biomedicinska tillämpningar,i  elektriskt interaktiva material och som interaktiva absorptionsmaterial. Nanocecelluosans dimensioner och egenskaper  gör det möjligt att strukturera de tillverkade materialen på olika nivåer, ifrån nm till mikrometer och vidare till mm-skala. Projektet är vetenskapligt grundläggande och nya sätt att tillverka materialen kommer att utvecklas. Självassocierade processer kommer att användas och utvärderas. Materialen kommer också att utvärderas med nya högupplösande tekniker och via samarbete med olika forskningsgrupper på KTH och nationella och internationella forskargrupper. Nya teorier för väteksspridningen i nätverken kommer också att utvecklas. Du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig, internationell forskningsgrupp, på ca 20 personer, med många gemensamma projekt och korskopplingar. Arbetet är naturligtvis fokuserat på ett enskilt projekt men vi stimulerar aktivt samarbete mellan olika doktorander och Post Docs för att skapa ett mervärde i gruppens arbete. Gruppen har en, medvetet, mycket öppen atmosfär och är mångkulturell. Vi strävar också att ha en stor spridning av färdigheter bland de olika doktoranderna där såväl teoretisk som experimentell skicklighet värderas. Gruppens arbete bedrivs enligt uppsatta 4-månaders planer vilket innebär att vi planerar och utvärderar arbetet kontinuerligt men där stor frihet ges att ändra arbetets inriktning under arbetets gång. Principen frihet under ansvar användes och ambitionerna för resultaten i gruppens verksamhet är mycket höga.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker dig som har en civilingejörsutbildning i kemi eller motsvarande och med goda kunskaper i fysikalisk kemi i allmänhet och i yt och kolloidkemi i synnerhet. Kunskaper om cellulosabaserade material och nanocellulosa anses som en fördel.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Arbetet kräver mycket goda egenskaper i engelska och goda färdigheter att presentera de erhållna resultaten i skrift och muntligt framförande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-2072
Kontakt
 • Professor Lars Wågberg, wagberg@kth.se +46705514829
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-16

Wróć do ofert pracy