Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk mekanik inom området strömningsmekanik

Målet med projektet är att studera, med hjälp av datorberäkningar (computational fluid dynamics, CFD), fysiken av turbulenta flöden runt komplexa vinggeometrier; det innehåller t ex vingspetsvirvlar och rör; och vi bidrar till uvtecklingen av lämpliga metoder (tex adaptive mesh refinement, AMR) och uncertainty quantification (UQ). För detta ändamål kommer spektrala metoder med hög ordning att användas för att utföra både väl upplösta large-eddy simulations (LES) och direkta numeriska simuleringar (DNS), för att bedöma inverkan av tryckgradienten, väggkrökning och tredimensionalitet i dynamiken av väggturbulensen. Olika strategier för flödeskontroll, som syftar till att minska friktionen och undvika separation i extrema aerodynamiska förhållanden, kommer också att undersökas. Vi kommer också utföra experiment i KTH:s vindtunnel för att validera våra simuleringsdata. Doktorand blir en del av Linné Flow Centret, där hon/han kommer att ha möjlighet att interagera med flera relaterade projekt som handlar om storskaliga vingsimuleringar och motsvarande experiment, och kommer också att ha tillgång till superdatorer som finns på KTH, i samband med den svenska e-Science Research Centre (SeRC).

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Projektet kommer att vara en del av SeRC (Swedish e-Science Research Centre) och Linné FLOW Centre, och kommer att profitera från nätverket inom båda centra när det gäller e-Science och strömningsmekanik.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En lämplig bakgrund för denna position är civilingenjör i datavetenskap, fysik, matematik eller mekanik med specialisering inom strömningsmekanik, beräkningsmetoder och / eller tillämpad matematik. Ett relevant examensarbete och utmärkta kunskaper i att kommunicera på engelska är en fördel.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande måste vara starkt motiverade för doktorandstudier, ha förmåga att arbeta självständigt och utföra kritisk analys samt ha goda förmågor att kooperera och kommunicera.     

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-0618
Kontakt
 • Dr Philipp Schlatter, pschlatt@mech.kth.se 08 790 71 76
 • Dr Ricardo Vinuesa, rvinuesa@mech.kth.se 08 790 67 70
 • Dr Ramis Örlü, ramis@mech.kth.se 08 790 67 52
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-06

Wróć do ofert pracy