Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Medicinsk signalbehandling.

Ämnesbeskrivning

Medicinsk signalbehandling är ett ämne som syftar till att bidra till människors hälsa genom att kunna mäta, processa och analysera signaler från sensorer som känner av kroppens tillstånd. Ämnet innehåller analog elektronik för att förstärka, filtrera och modifiera signaler, digitalisering av signalen för bearbetning och integrerade system för att analysera, och visualisera data. Säkerhetsaspekter, verifiering och validering är viktiga delar av ämnet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av lektoratet förväntas bidra till universitetets satsning inom ämnesområdet genom att aktivt leda och delta i utbildning, forskning och samverkan. I arbetsuppgifterna ingår utveckling, planering och genomförande av utbildningsprogram och kurser inom vetenskapsområdet. Undervisning och handledning av studenter förväntas ske på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

I arbetsuppgifterna inom forskning ingår att bygga upp en forskargrupp inom området, ta initiativ till att etablera nya samarbeten och forskningsprojekt, söka och erhålla forskningsfinansiering, leda och genomföra forskningsprojekt, och samverka inom KTH samt med vården och det omgivande samhället.

Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt delta i vetenskapssamhället genom åtaganden som granskare, sakkunnig, opponent och föredragshållare. Arbetsuppgifter inom ledarskap och samverkan inbegriper stöd och återkoppling till övriga medarbetare, deltagande i förändringsarbete, samt fakultetsarbete. Lektorn förväntas även bidra till att uppfylla KTH:s mål inom hållbar utveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället, t. ex. klinisk verksamhet.
 • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet visad genom dokumenterad erfarenhet av undervisning, kursutveckling och handledning.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
 • förmåga att samarbeta tvärvetenskapligt.
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2020-0026
Kontakt
 • Anders Cajander, avdelningschef, cajander@kth.se, 08-7909791
 • Sebastiaan Meijer, prefekt, smeijer@kth.se, 08-7908071
Publicerat 2020-06-17
Sista ansökningsdag 2020-09-10

Wróć do ofert pracy