Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Mänskligt samtal ansikte mot ansikte är vår mest grundläggande kommunikationsform och innehåller ett noggrant orkestrerat samspel mellan olika talade och icke-verbala signaler: prosodi, huvudrörelser, blickar, minspel, gester - signaler som ofta är nödvändiga för att ett samtal ska flyta problemfritt.
Det vetenskapliga arbetet kommer att bedrivas inom ramen för projektet Advanced Adaptive Intelligent Systems (https://www.digitalfutures.kth.se/forskningsprojekt), som är en del av KTH Digital Futures. Med en total årlig budget på 10 miljoner euro syftar den till att skapa Norra Europas största forskningsmiljö för tvärvetenskaplig forskning om framtidens teknik för digitalisering. I projektet kommer sex projektledare från fyra forskningsgrupper vid KTH att anställa doktorander och postdoktorer som kommer att utveckla sociala robotar och konverserande AI-agenter som kan förstå mänskligt kommunikativt beteende och anpassa sitt beteende efter den aktuella situationen.

Du kommer att bli en del av en större forskningsgrupp på avdelningen TMH https://www.kth.se/tmh inom maskininlärning för mänskligt tal, rörelse, beteende samt för konverserande AI och social robotik. Detta är ett tvärvetenskapligt och just nu mycket dynamiskt område, och avdelningen räknar med att tillsätta upp till tio nya doktorander under 2020. Du kommer att arbeta med de senaste metoderna inom maskininlärning för att modellera beteenden i människa-AI-interaktion och utforska hur dessa kan göras adaptiva till situationen. Vi söker för närvarande doktorander med två inriktningar:

 • Generering av spontant tal för konversationell AI, fokus på språkteknologi (t.ex. text style transfer and end-to-end generation)
 • Situationsanpassat tal och kommunikation, fokus på multimodal signalgenerering (t.ex. normalizing flows and neural vocoders)

Ange i din ansökan vilken inriktning du är intresserad av.

Forskarutbildningsämne: Datalogi eller tal- och språkteknologi

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Joakim Gustafson eller Jonas Beskow

Vi erbjuder

 • Möjlighet att doktorera i dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid lärosäte aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6 läs mer här

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att

 • självständigt driva sitt arbete framåt
 • kunna samarbeta med andra
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor

Andra viktiga personliga egenskaper är öppenhet för tvärvetenskaplig forskning, kreativitet, noggrannhet, strukturerat angreppssätt.

Goda färdigheter i talad och skriven engelska är ett krav. Goda färdigheter inom maskininlärning samt programmering är starkt meriterande. Erfarenhet och intresse av områden som talteknologi, signalbehandling, robotik, datorgrafik/animation, VR/AR, språkbehandling (NLP), lingvistik och perception är också meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter här KTH:s webbsida.

Ansökan

Ansök via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time)

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss kontakt med bemannings/rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-1298
Kontakt
 • Joakim Gustafson, jocke@speech.kth.se
 • Jonas Beskow, beskow@kth.se
 • Anna Olanås Jansson, annaoj@kth.se
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-08-02

Wróć do ofert pracy