Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för Samhällsplanering och miljö består av tre avdelningar och är ämnesmässigt inriktad mot områdena: urbana och regionala studier, geodesi samt systemanalys. Kunskapsområdet innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för förståelse, bevarande, förändring, förvaltning och utveckling av samhället, marken och den byggda miljön. En ambition är att analysera förutsättningar, villkor och strategier för en hållbar samhällsutveckling, såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang.

Avdelningen för Geoinformatik, vid Institutionen för samhällsplanering och miljö, ansvarar för både forskning och utbildning inom området geografisk informationsteknologi (GeoIT). Forskningen på avdelning för Geoinformatik är inriktad på metodutveckling och applikationer för GeoIT inom områden som hållbar urban/regional planering, miljöövervakning, transportanalys och folkhälsa. Avdelningen för Geoinformatik är ansvarig för GeoIT-inriktningen inom Samhällsbyggnadsprogrammet och för masterutbildningen inom Geodesi och Geoinformatik. Avdelningen erbjuder också GeoIT-kurser till avdelningar som Stads- och Samhällsplanering och Fastighetsekonomi.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor förväntas du delta i pågående projekt, genomföra högkvalitativ forskning om storleksanalyser av jordobservation, utveckla innovativa metoder och algoritmer för SAR och optisk data behandling och analys med deep learning, skriva vetenskapliga artiklar, samordna doktorander, och delta i undervisning av kurser inom fjärranalys, och bildbehandling.

De pågående projekten omfattar:

 • Jordobservations big data för övervakning av global miljöändring
 • EO-AI4Urban
 • Sentinel-1/-2 SAR- och MSI-tidsserie för nära-realtidsövervakning av skogbränder

Projektets specifika mål är följande:

 • Utveckla innovativa förändringsdetekteringsmetoder och algoritmer med hjälp av EO stora data
 • Utvärdera kapaciteten hos multitemporal Sentinel-1 / -2 SAR- och MSI-data för övervakning av stadförändringar
 • Utvärdera rymdburna SAR/optical-data för nära-realtidsövervakning av skogbränder

Vi erbjuder

 • Internationell arbetsplats.
 • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Doktorsexamen ska vara inom geomatik, elektroteknik, datavetenskap eller andra naturvetenskapliga och tekniska discipliner. 

Ytterligare kvalifikationer som krävs

 • Stark kunskap i bildbehandling, och maskininlärning/djupt lärande.
 • Demonstrerad programmeringsförmåga för implementering av relevanta metoder och tekniker i Python och / eller C ++
 • Förmåga att designa, implementera och testa algoritmer för bearbetning och klassificering av SAR och optiska bilder
 • Välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter
 • Demonstrerad förmåga att skriva och publicera vetenskapliga och papper.
 • För att presentera och publicera forskningsresultat krävs god kunskap om engelska muntligt och skriftligt.

Meriterande

 • Vetenskaplig skicklighet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi letar efter en starkt motiverad person som kan arbeta självständigt och i ett internationellt forskarteam.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla

 • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av doktor examensbevis. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
 • Representativa publikationer (Max.: 5): Dokument inte längre än 15 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Rekommendationsbrev
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år med tillträde enligt överenskommelse.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2020-1445
Kontakt
 • Yifang Ban, Professor, yifang@kth.se, 08-790 86 48
Publicerat 2020-06-26
Sista ansökningsdag 2020-08-06

Wróć do ofert pracy