Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi

I detta projekt kommer studenten designa, utveckla, utvärdera och optimera en telepresence-plattform som är speciellt utvecklad för att samla in multimodal data för träning av maskininlärningsmodeller. Oövervakade och övervakade multimodala maskininlärningsmodeller tillsammans med multimodala fusionstekniker kommer att undersökas för att utvärdera kvaliteten på telepresence-plattformen. Mixed reality-teknologi kommer också att undersökas som del av telepresence-plattformen eftersom den erbjuder ett utmärkt tillfälle för datainsamling (och därmed inlärning av multimodala modeller för socialt beteende). Användarnas mixed reality headset gör det möjligt att extrahera flera olika dataströmmar, såsom realtidshuvudposition, blickriktning, pupillstorlek och videoström med hög frame rate från användarens perspektiv.

Denna tjänst finansieras delvis av projektet Digital Futures om "Användning av neuroimaging-data för att utforska konversationsengagemang i människa-robotinteraktion". Detta projekt kommer att bedrivas inom ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete med Julia Uddén från lingvistiska institutionen på SU, där målet är  att studera social robotik genom att observera de underliggande neurala processerna hos människor som observerar, interagerar med och kontrollerar robotar. Att förstå dessa neurala processer och hur de integreras med andra modaliteter bidrar till forskningsområdena Human-Robot Interaction, Artificial Intelligence, Psycho- och Neurolinguistics och Neurobiology of Language.

Eleven kommer att handledas av André Pereira, forskare på artificiell intelligens och interaktion mellan människor och robotar vid KTH inom avdelningen för tal, musik och hörsel (TMH). Startdatumet är öppet för diskussion, även om vi skulle vilja att den tjänsten påbörjas i början av 2022.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kandidaten måste ha en examen i datavetenskap eller relaterade områden. Dokumenterad skriftlig och talad engelska och programmeringskunskaper krävs. Erfarenhet av maskininlärning, människa-robotinteraktion och människa-datorinteraktion är relevant för denna position.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Mellan januari och april 2022
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-1980
Kontakt
 • André Pereira, atap@kth.se
 • Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2021-09-09
Sista ansökningsdag 2021-10-15

Tillbaka till lediga jobb