Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Det här projektet avser att utveckla och testa immersiva visualiseringar av procedurell kunskap för träning av hjärnkirurger. Det första steget är att tillförskansa sig domänspecifik kunskap genom att studera professionella hjärnkirurger och samla data via motion capture (MoCap) och ögonspårning. Det andra steget är att åskådliggöra denna insamlade kunskap i visuella strukturer i virtual reality (VR) och augmented reality (AR). För det tredje steget avses att testa dessa visualiseringar och deras förmåga att stödja träning genom uppdragsorienterade tester som förväntas leda till en ökad precision och exakthet avseende kirurgiska moment.

Studenten kommer också hjälpa till med undervisningen i visualisering och datorgrafik genom att vara den huvudsakliga amanuensen till universitetslektor Romero. Detta motsvarar ca 20% av arbetstiden och de återstående 80% ägnas forskningen.

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Universitetslektor Mario Romero

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid bedöms urval förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Under urvalsprocessen så bedöms även kandidatens förmåga inom följande: 

 • programmeringserfarenhet (C#, OOP),
 • arbete inom utvecklingsplattformar: Unity, relevanta SDK:er (Steam VR), AR-utveckling och testning (HUD:er, Magic Leap, mobil AR), registrering (Vuforia, ARCore, ARKit),
 • tillämpa god sed inom mjukvaruutveckling, inklusive dokumentation och kod-kommentarer,
 • kunna skriva på akademisk engelska, på en publicerbar nivå,
 • kunna tillgodogöra sig och analysera aktuella forskningstexter,
 • utveckla och testa immersiva och interaktiva grafiska produkter,
 • genomföra användarstudier: studiedesign, genomförande och resultatanalys,
 • utföra ytterligare forskningspraktiker, såsom litteraturgenomgångar, experimentbaserade studier, analys och sammanställning av resultat, formell dokumentation och 
 • projektledning och professionell kommunikation.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter  KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2022-1307
Kontakt
 • Mario Romero Vega Associate Professor, marior@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2022-06-09
Sista ansökningsdag 2022-08-08

Tillbaka till lediga jobb