Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Farkostteknik

Detta doktorandprojekt är en del av ett större, tvärvetenskapligt och internationellt projekt VAMOR: "Vibro-Acoustic Model Order Reduction" (nr 101119903) finansierat av Marie-Sklodowska-Curie Actions Doctoral Networks inom Horizon Europe-programmet från Europeiska kommissionen. En gemensam doktorandtjänst mellan KTH och Le Mans University (LMU) är öppen för att utveckla numeriska system som möjliggör effektiv modellering av periodiska vibroakustiska system och för att validera resultaten numeriskt eller experimentellt.

Mikrostrukturerade material och metamaterial med komplexa inre rörelser är ofta utmanande att representera och särskilt när designutrymmet för enhetscellen omfattar flera dimensioner. Målet med det aktuella doktorandprojektet är att utforska användningen av domänkomponeringstekniker för att representera delar av enhetscellen i ett vibroakustiskt metamaterial samt metamodelleringsstrategier på förupplösningsnivå för att undvika stora parametersvepningar samtidigt som svaren över hela designutrymmet fångas med tillräcklig trohet.

Ytterligare detaljer finns på följande länk: Detaljerad projektbeskrivning

Handledning: Romain Rumpler föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • På grund av EU:s regler för rörlighet för doktorandprojekt bör den sökande inte ha varit bosatt i Sverige i mer än 12 månader under de tre år som omedelbart föregår rekryteringsdatumet för projektet. Kandidaten förväntas tillbringa en del av sin tid i projektet vid KTH, men även vid partnerinstitutionen Le Mans University (LMU).

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2024-0877
Kontakt
 • Romain Rumpler, lektor, +46(0)734612497,rumpler@kth.se
 • Huina Mao, biträdande lektor, +46(0)722810219,huina@kth.se
 • Olivier Dazel, Professor, olivier.dazel@univ-lemans.fr
 • Mathieu Gaborit, mathieu.gaborit@univ-lemans.fr
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-07-17
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb