Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Doktorand inom Design och styrning av flexibel kraftelektronik för vindkraftsbalansering med elektrolysörer

Vindkraften har vuxit kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta öka kraftigt. Men det innebär också hög belastning på elnätets effektbalans på grund av vindkraftens stokastiska och osäkra egenskaper. På efterfrågesidan finns en stark trend med betydligt mer väteproduktion genom elektrolys inom främst gruv- och stålindustrin. Att använda överskottsvindkraft för att producera grönt väte är därför en lovande lösning för att stödja stor industriefterfrågan, och elektrolysörer kan tillhandahålla systemtjänster för vindkraftsintegration. I denna process är kraftelektroniska gränssnitt en intressant möjliggörare för balansering och utnyttjande av vindkraft. Detta projekt kommer att utveckla kraftelektroniska gränssnitt och lämpliga styr-/optimeringsmekanismer för elektrolysörer för att tillhandahålla effektiva systemtjänster för vindkraftsintegration.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Ass. Prof Qianwen Xu och Professor Lennart Söder vid avdelningen för Elkraftteknik.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper,
 • Master utbildning i Electrical engineering eller motsvarande.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Stark bakgrund inom kraftelektronik / kraftsystem / avancerad styrning föredras.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om dina tidigare studier och erfarenheter samt framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-2820
Kontakt
 • Qianwen Xu, Bitr universitetslektor, qianwenx@kth.se
 • Eleni Nylén, HR Handläggare, 0879060000
Publicerat 2021-12-02
Sista ansökningsdag 2022-02-02

Inapoi la locuri de munca vacante