Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Strömningsmekanik

Målet med detta projekt är att använda beräkningsvätskedynamik (CFD) metoder och experiment för analys av turbulenta flöden runt vingar, med tonvikt på markeffektapplikationer och bioinspirerade geometrier. Metoder kommer att användas för att utföra både välupplösta simuleringar med stor virvel och direkta numeriska simuleringar, för att bedöma påverkan av tryckgradient, väggkrökning och tredimensionalitet i dynamiken hos väggbunden turbulens. Vi är också intresserade av att använda experimentella metoder för att validera och utöka slutsatserna. Forskaren får tillgång till superdatorfaciliteterna i multi-peta-skala som finns på KTH, i samarbete med Swedish e-Science Research Centre (SeRC, www.e-science.se) och kommer att bli en del av den utmärkta forskningsmiljön FLOW (www.flow.kth.se). Experimentellt arbete kommer att utföras vid de avancerade testanläggningarna vid KTH och vid Nanyang Technological University, Singapore.

Handledning: Ricardo Vinuesa och Raffaello Mariani vid KTH, och New Tze How, Daniel vid
Nanyang Technological University, Singapore föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Forskaren kommer att kunna genomföra ett forskningsbesök vid Nanyang Technological University, Singapore under doktorandstudierna, med möjlighet att uppleva en dynamisk forskningsmiljö på ett högst rankat universitet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En lämplig bakgrund för denna tjänst skulle vara en magisterexamen i datavetenskap, fysik, matematik eller mekanik med inriktning mot strömningsmekanik, beräkningsmetoder och/eller tillämpad matematik.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • sökande måste vara starkt motiverade för doktorandstudier, ha förmågan att arbeta självständigt och utföra kritisk analys samt ha goda nivåer av samarbete och kommunikativ förmåga.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-0377
Kontakt
 • Ricardo Vinuesa, Universitetslektor, E-post:rvinuesa@mech.kth.se
 • Rafaello Mariani, Universitetslektor, E-post:rmariani@kth.se
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-04-14

Tillbaka till lediga jobb