Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Elpriserna runtom i världen tenderar att vara högst volatila och varierar både över tid och över olika delar av elnätet. Därför har, precis som för många andra varor, finansiella marknader uppstått för att hantera risker och att tillhandahålla signaler till investerare.

Aktörer som handlar el mellan olika prisområden är exponerade för risk baserad på lokalisering - skillnaden i pris mellan den punkt där elen matas in i nätet och den punkt där den tas ut. Instrumenten för att hantera prissäkringar mellan areor har dock inte utvecklats i samma grad som prissäkeringar mellan tidsperioder.

Electricity Price Area Differences (EPAD) är ett sådant instrument som tillåter deltagare på elbörsen att prissäkra sig mot area-prisrisker. EPAD är ett kontrakt mellan en priset i ett prisområde och det nordiska systempriset. Det finns dock vissa farhågor om de tillgängliga prissäkringsinstrumenten i Norden:

 • För det första så är systempriset inte alltid tillräckligt korrelerat med areapriset på grund av transmissionbegränsningar i det nordiska systemet.
 • För det andra så är likviditeten för EPAD-ktonrakt begränsad i vissa prisområden.
 • För det tredje så är EPAS av begränsat värde för att hantera de risker som nya produktionstekniker (t.ex. vind och sol) möter.

Syftet med detta projekt är att studera dessa frågor och att utveckla polycier för att hantera dessa farhågor, vilket kommer att förbättra den nordiska elmarknaden och underlätta transitionen till en låg-koldioxid-framtid. Mer info

Forskarutbildningsämne: Elektro - och systemteknik

Handledning: Associate Professor Mohammad Reza Hesamzadeh

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vänligen se engelska annonsen för ytterligare infomation gällande urval. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-0572
Kontakt
 • Associate Professor Mohammad Reza Hesamzadeh, mrhesa@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-04-06

Tillbaka till lediga jobb