Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Det finns en doktorandtjänst tillgänglig. Den är främst kopplad till ett europeiskt Celtic-Next-projekt med namnet "6G for Connected Sky". Projektet syftar till att hitta lösningar för att möjliggöra pålitlig och robust uppkoppling för användare i luften och på marken, via flexibel och adaptiv nätverksarkitektur som använder flera olika teknologier exempelvis satellit- och direkt luft till markkommunikation (DA2GC). Dessutom fokuserar detta projekt på innovativ design av trådlösa nätverk och system för resurshantering i 3-dimensionell (3D) rymd inklusive olika typer av flygande fordon med deras unika krav. Ett annat fokus är att tillhandahålla robust kommunikation med låg latens och/eller hög kapacitet via icke-markbundna nätverk (NTN) till markanvändare i landsbygdsområden utan infrastruktur.

Doktorandtjänsten kräver multidisciplinära färdigheter och genom projektet kommer studenten att utveckla kunskap och bli expert som täcker skärningen mellan flera områden beroende på underämnet: maskininlärning, kommunikationssystem, mobila nätverk, flygkommunikation och optimering. Forskning bedrivs vid avdelningen för kommunikationssystem vid skolan för elektroteknik och datavetenskap. Avdelningen finns på KTH Kista, Stockholm, nära världsledande telekomföretag. Forskningen kommer att publiceras i tidskrifter på toppnivå och förbereder dig för en forskarkarriär inom både akademi och industri.

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Handledning: Associate Professor Cicek Cavdar

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Stark kompetens i Matlab och/ eller Python är ett krav. Kandidaten ska ha välutvecklade analytiska färdigheter och problemlösningsförmåga. 

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kandidaten ska ha en stark bakgrund inom trådlös kommunikation, trådlösa nätverk och maskininlärning. Vi letar efter en starkt motiverad person som kan arbeta självständigt samt i en internationell forskargrupp.  För att kunna presentera och publicera forskningsresultat krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. Att ha publikationer inom dessa områden är en fördel.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-0619
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-03-20

Tillbaka till lediga jobb