Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Hjärninspirerade beräkningssystem (även kallade neuromorfa system) kombinerar teorier från datavetenskap, hårdvarudesign, och neurovetenskap för att skapa datorsystem som liknar den mänskliga hjärnan. Dessa system är mer energieffektiva än dagens system och tillämpas inom hjärn-simuleringar, maskininlärning, artificiell intelligens, och optimeringsproblem.

Vi söker en doktorand som kommer att arbeta i ett projekt om strävar efter att skapa framåtblickande hjärninspirerad hårdvara samt applikationer på Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs). Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. Doktoranden kommer att arbeta med flera aspekter inklusive design, testning samt utvärdering. Doktoranden kommer vidare att utforska framtida teknologier (e.g., 3D stackat minne) samt nya applikationer (e.g., BCPNN) för att kvantifiera vilka prestanda- och energiförbättringar framtidens hjärninspirerade system kommer medföra. Doktoranden förväntas disseminera forskningsresult i internationellt välkända journaler samt konferenser. Doktoranden kommer att aktivt delta i forskningsgruppens och avdelningens aktiviteter, såsom seminarier, kurser, och konferenser samt undervisning.

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Handledning: Docent Professor Artur Podobas

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Arbete i en ny och växande grupp på KTHs skola för elektroteknik och datavetenskap (EECS). Det finns goda möjligheter för internationella samarbeten och doktoranden kommer arbeta med toppmoderna system. Se mer här

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • uppvisa goda kunskaper i språken C/C++ och VHDL/Verilog samt
 • kunna behärska Engelska i både tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-1517
Kontakt
 • Associate Professor Artur Podobas, podobas@kth.se
 • Lisa Olsson HR officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-06-08
Sista ansökningsdag 2023-08-31

Tillbaka till lediga jobb