Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Med den ökande integrationen av intelligenta system i människors liv är det brådskande att undersöka styrnings-, optimerings- och inlärningssystem som kopplas samman med strategiska/mänskliga agenter. Exempel på sådana system sträcker sig från transportsystem till samarbete mellan människa och robot, smarta elnät och federativt lärande. I dessa system så deltar de mänskliga agenterna aktivt, på ett rationellt sätt  och i självintresse, vilket påverkar systemens drift och dynamik. För att säkerställa noggrannheten och effektiviteten i dessa system behövs en incitamentsdriven modell för att motivera och reglera de strategiska agenterna, så att de agerar på ett frivilligt, samarbetsvilligt och icke-skadligt sätt. Detta doktorandprojekt kommer att adressera denna utmaning genom att studera spel och mekanismdesign inom styrning, optimering och datautbyte bland ett nätverk av strategiska agenter. Projektet kommer att omfatta teori, algoritmer samt praktiska tillämpningar inom relaterade områden.

Doktoranden kommer att vara aktivt involverad i och få tillgång till resurserna i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP

Den framgångsrika kandidaten kommer även att skrivas in i WASPs forskarskola. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

Handledning: Silun Zhang föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Åtkomst till resurser från WASP och/eller Digital Futures, vilket erbjuder möjligheter som seminarier, konferenser och forskningsexponering både inom industri och akademi.
 • Samarbete med ledande experter inom styrning och optimering vid KTH, vilket ger en unik möjlighet till praktiskt lärande och forskningsengagemang.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Masterexamen bör vara inom områden som tillämpad matematik, styrning, optimering, inlärning, ekonomi eller andra närliggande discipliner.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-2039
Kontakt
 • Silun Zhang, silunz@kth.se
Publicerat 2023-12-07
Sista ansökningsdag 2024-02-28

Tillbaka till lediga jobb