Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Energi- och miljösystem

Den ökande dynamiska elanvändningen i byggnader, kopplad med intermittent förnybara källor, ställer utmaningar för elnätet när det gäller att upprätthålla balansen mellan utbud och efterfrågan. Smarta sensorer, mätning och integration av apparater, elfordon och energilagring underlättar effektiv hantering av efterfrågan på bostadsbyggnader, vilket bidrar till elnätets stabilitet genom att optimera flexibla belastningar, samtidigt som man säkerställer att boendekomforten är av högsta prioritet.

Digitala Tvillingar är ett lovande verktyg för att förbättra byggnaders energiprestanda och hantering, öka elnätets flexibilitet, maximera byggnaders lagringskapacitet och förnybar energiutnyttjande, men deras fulla potential förblir till stor del outnyttjat. I detta doktorandprojekt kommer den valda kandidaten att utveckla en skalbar och holistisk Digital Tvilling som kommer att demonstreras på KTH Live-In Lab-byggnadstestbäddar. Detta doktorandprojekt kommer att genomföras inom ramen för kompetenscentret Dig-It Lab i nära samarbete med industripartners och som en del av ett mångdisciplinärt forskarteam.

Handledning: Bitr. Prof. Farzin Golzar, Dr. Marco Molinari och Dr. Davide Rolando föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Vilja att samarbeta med interdisciplinära teammedlemmar, branschpartners och potentiellt externa intressenter som är involverade i forskningsprojektet.
 • Det är meriterande att ha erfarenhet av maskininlärning, dataanalys och av programvaruverktyg och programmeringsspråk som MATLAB, R, Python.
 • Det är också meriterande att behärska dynamiska simuleringsverktyg för energi och klimat i byggnader som IDA ICE, TRNSYS, EnergyPlus.

Den ideala kandidaten bör ha arbetslivserfarenhet och kunskap inom området för byggautomation, energisystem och/eller dataanalys i byggnader samt en god förståelse för byggnaders dynamik. Kandidaten bör vara villig att bidra till undervisning, handledning av studenter och tjänstgöring för samhället (hjälpa till att organisera konferenser och seminarier, hålla presentationer för branschen och granska vetenskapliga artiklar).

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2024-0447
Kontakt
 • Farzin Golzar, fargo@kth.se
 • Davide Rolando, drolando@kth.se
 • Marco Molinari, marcomo@kth.se
Publicerat 2024-03-07
Sista ansökningsdag 2024-04-25

Tillbaka till lediga jobb