Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Avdelningen för nätverk och systemteknik söker upp till två doktorander med mycket stark bakgrund inom, och intressen för modellering, optimeringslära och maskininlärning. Den utvalda kandidaten kommer vara delaktig i ett EU MSCA Doktoral nätverk projekt med inriktning mot utveckling av nya matematiska verktyg för säker och adaptiv inlärning och optimering av distribuerade nätverkinfrastruktur. Särskilt kommer fokus ligga på samverkan med industriella partner samt kompetenscentret TECoSA på KTH.  

Avdelningen för nätverk och systemteknik bedriver ledande forskning inom nätverkade system, trådlös kommunikation och cybersäkerhet. Industriprojekt utförs med samarbetspartners såsom Ericsson, Atlas Copco och Telenor. En del av forskningen bedrivs inom ramen av  Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program samt inom Digital Futures. Vi har ett stort akademiskt nätverk och samarbetar bland annat med forskare på MIT, UIUC, EPFL och Stanford.

För mer information

Handledning: Prof. Viktoria Fodor och Prof. György Dán

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att vara behörig får sökande inte ha varit bosatt i Sverige i mer än 12 månader inom de senaste 36 månaderna (vid antagningsdatum) på grund av krav från finansiär (MSCA DN).

Sökande förväntas kunna läsa och skriva vetenskaplig text på engelska samt kunna kommunicera muntligen på engelska, då det krävs i det dagliga arbetet. 

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Stor vikt i urvalet kommer att läggas vid studieresultat och genomgångna kurser. En tidigare specialisering inom optimeringslära och/eller maskininlärning och/eller matematisk statistik är högst önskvärd och särskilt meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Före 2024.12.31
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-1204
Kontakt
 • Prof. György Dan, gyuri@kth.se
 • Prof. Viktoria Fodor, vjfodor@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-30

Tillbaka till lediga jobb