School of Industrial Engineering and Management at KTH

Denna rekrytering faller inom projektet AIM-NEXT, finansierat av Horizon Europe Framework Programme och kommer att genomföras i samarbete med industripartners. Mer information (eng): AIM-NEXT | Next generation (aimnext.eu)

Den sökande måste uppfylla mobilitetsreglerna, mer information finns på: Information | AIMNEXT

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Materialvetenskap

Hårdmetall är material med volframkarbidkorn i en bindefas av kobolt. De har utmärkta egenskaper som verktygsmaterial, men är beroende av kobolt som är klassat som ett kritiskt råmaterial. Det här projektet syftar till att ersätta kobolt med en järnbaserad bindefas, och då utnyttja martensitomvandling för att få ett material med mekaniska egenskaper lämpliga för bergborrning. Detta kommer att utföras med hjälp av termodynamisk och kinetisk modellering genom ICME (Integrated and Computational Materials Engineering), experimentell karaktärisering av material (inklusive avancerad mikroskopi och spektroskopi) och utvärdering av materials egenskaper.

På Enheten för Strukturer kommer du att arbeta i en internationell forskningsmiljö, i samarbete med experter i teoretiska, beräkningstekniska och experimentella studier av material.

Handledning: Annika Borgenstam föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner och i linje med MSCA-bestämmelserna.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande måste också uppfylla mobilitetsreglerna, mer information finns på: Information | AIMNEXT

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker både via KTH:s rekryteringssystem och genom att skicka ansökan i ett e-postmeddelande (i en PDF, namngiven enligt “efternamn_namn_DC.pdf”) till aimnext@upc.edu med ämnesrad “AIM-NEXT DC APPLICATION”. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett in enlighet med instruktionerna i annonsen och på AIM-NEXT | Next generation (aimnext.eu) när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Ett fullständigt ifyllt ansökningsformulär för AIM-NEXT som kan laddas ner från hemsidan: Application form | AIMNEXT

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde september-oktober 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, i linje med MSCA-bestämmelserna.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2024-1031
Kontakt
 • Annika Borgenstam, annbor@kth.se
 • Joakim Odqvist, odqvist@kth.se
 • AIM-NEXT, aimnext@upc.edu
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-08-08
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb