Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap

Befolkningen i Stockholmsregionen beräknas uppgå till 3,4 miljoner år 2050, vilket är en ökning med 50% jämfört med dagens 2,4 miljoner. Den stora efterfrågan på resor orsakar redan nu buller, föroreningar, trängsel och stress för resenärer och människor som bor i storstadsområden. Det kommer att finnas ett behov av policy och riktlinjer som kan säkerställa en robust, pålitlig, attraktiv och hållbar kollektivtrafik.

Resvaneundersökningar och andra traditionella undersökningar som används för politiska beslut har upplevt en stor minskning av svarsfrekvensen under de senaste åren. Med detta projekt undersöker vi ett alternativ att använda ett stort dataset med anonymiserade longitudinella resedagböcker som härleds från alla biljettvalideringar i Stockholmsregionen. Studenterna kommer att arbeta med att syntetisera kollektivtrafikresenärer genom att avslöja de mest representativa grupperna och olika valmodeller. Projektets resultat kommer att bidra till  beslutsstödsverktyg och göra det möjligt att i förväg utvärdera effekterna av policy åtgärder på efterfrågan på kollektivtrafik och dess prestanda.

Handledning: Zhenliang Ma, Wilco Burghout, Matej Cebecauer, Oded Cats (KTH), och Maria Bratt Börjesson och Ida Kristoffersson (VTI) föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Särskild behörighet

 • examen på avancerad nivå, inom transport, datavetenskap, datorvetenskap, operationsforskning eller närliggande områden
 • erfarenhet av valmodellering, dataanalys, artificiell intelligens, transportmodellering, simulering, och programmering (Python eller annat).

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2024-1226
Kontakt
 • Matej Cebecauer , matej.cebecauer@abe.kth.se
 • Zhenliang Ma, zhema@kth.se
 • Wilco Burghout , wilco@kth.se)
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-06-19

Tillbaka till lediga jobb