Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för reglerteknik bedriver forskning inom systemidentifiering, reglerteknik, maskininlärning och optimering av dynamiska system med tillämpningar inom autonoma system, nätverkbaserade system, processreglering, reglering av bioprocesser, robotik och systemsäkerhet. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerad och är delaktig i många europeiska och nationella forskningscentra och projekt. Industriprojekt sker i samarbete med ABB Corporate Research, ABB Process Automation, BillerudKorsnäs, Ericsson Research och Scania. Vi har ett stort akademiskt nätverk och samarbetar bland annat med forskare vid MIT, UC Berkeley,  Stanford University, TU Eindhoven och Université de Lyon. Reglerteknik och automation vid KTH blev rankat 12:a i världen i senaste ARWU Shanghai ranking.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner.

Projektbeskrivning

Biopharma är en mycket aktiv och lönsam industrigren där produktionen har utvecklats från att vara baserad på bakteriella system till animalcellsbaserade system. Hittills har merparten av all produktion skett via fedbatch men många av de dominerande Pharma-/Biotech-företagen undersöker idag möjligheterna med kontinuerliga processer, dvs processer baserad på en perfusionskultur där medium kontinuerligt tillförs. Dessa processer har potentialen att ge högre utbyte, vara billigare och flexiblare.

Produktion under sådana betingelser kräver att processen regleras via återkoppling och detta i sin tur kräver relevanta processmodeller. Genom flera projekt så har avdelningen för reglerteknik vid KTH börjat bygga upp en verksamhet kring detta område med syftet att skapa en långsiktig världsledande miljö för modellering och reglering av kontinuerlig bioproduktion. För närvarande består gruppen av två professorer med specialisering mot datadriven modellering och reglering och en postdoktor som arbetar i det VINNOVA sponsrade projektet  “Smart feed design for biopharmaceutical production” (SmartFD) där vi samarbetar med Skolan för Bioteknologi vid KTH, världsledande inom perfusion, samt med GE Healthcare och Cobra Biologics som industripartners.

Tjänsten i fråga är kopplad till det nya forskningscentrat Centre for Advanced BioProduction, AdBIOPRO, som leds av KTH, och drivs i samarbete med Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset samt sju svenska företag inom biopharma/biotech området. Centret är inriktat på bioproduktion baserad på animal- och humanceller med målet att svara upp mot industrins behov inför det förestående paradigmskiftet mot kontinuerliga processer. Ambitionen är att bli världsledande inom området.

Projektet rör modellbaserad optimering och reglering av medium och processer. Det innefattar utveckling av metoder för mekanistiska makroskopiska metaboliska modeller, parameterestimering och experimentdesign för identifiering av sådana modeller, samt optimering och återkopplad reglering av cellmetabolism genom styrning av mediumtillförsel, Projektet sker i nära samarbete med Skolan för bioteknologi, som har omfattande experimentella faciliteter, och industripartners. Slutmålet är att verifiera de utvecklade metoderna i industriell miljö. Det kommer även att vara ett nära samarbete med SmartFD-projektet.

Sammanfattningsvis så spänner projektet över modellering av bioprocesser och algoritmutveckling för datadriven modellering, optimering och reglering, där industriell relevans kommer att säkerställas genom försök i laboratorie- och industrimiljö.

Vi söker kandidater med bakgrund från modellering av reaktionsnätverk, parameterestimering, samt off- och on-line optimering (modellprediktiv reglering), företrädesvis med erfarenhet från bioproduktion.

Kvalifikationer

Sökande ska ha doktorerat eller vara nära disputation inom elektro-, kemi- eller bioteknik. Sökande bör ha en stark bakgrund inom minst ett av följande områden: modellering av bioprocesser, systemidentifiering, eller modellprediktiv reglering.Den utvalda kandidaten skall ha utmärkta forsknings- och publiceringsresultat. Väl utvecklade analytiska färdigheter och färdigheter i problemlösning är ett krav. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  1. Fullständig meritförteckning inklusive alla dina relevanta akademiska och professionella prestationer, erfarenheter och kunskaper
  2. Kopia av examensbevis från dina tidigare universitetsstudier
  3. Kortfattad redogörelse: vilka är dina akademiska intressen, hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång
  4. Publikationslista och kopior på två representativa publikationer eller tekniska rapporter inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad upp till 1 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-1311
Kontakt
  • Håkan Hjalmarsson, professor, hakan.hjalmarsson@ee.kth.se, +46 8 790 42 57
  • Elling W Jacobsen, professor, jacobsen@kth.se, +46 8 790 73 25
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2017-11-22
Sista ansökningsdag 2018-01-27

Tillbaka till lediga jobb