Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Marina system

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är marina system med inriktning mot mindre fartyg och specialfartyg och deras konstruktion, sjöegenskaper och säkerhet med fokus på operationell funktion, hållbarhet och roll i det multimodala transportsystemet. Ämnet inkluderar områden såsom marin hydromekanik, skeppsteknik, fartygskonstruktion, operationsanalys inklusive riskhantering, statistik och människa-maskinsystem.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av tjänsten förväntas utveckla verksamhet, forska och undervisa både på grundläggande samt avancerade kurser inom ämnet. Vissa administrativa uppgifter ingår också. Innehavaren av tjänsten förväntas skapa nya nätverk inom och utom KTH, aktivt ansöka om forskningsfinansiering och utveckla både befintliga och nya kurser på såväl grund-, avancerad- som forskarnivå. Innehavaren av tjänsten skall bidra till utvecklingen av institutionens utbildningsprogram samt handleda examensarbeten och doktorander inom ämnesområdet. Om den som anställs på tjänsten inte kan svenska, förväntas personen kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, vilket ska inkludera förmåga att etablera nya forskningssamarbeten.
 • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, vilket ska inkludera förmåga att bedriva och leda pedagogiskt utvecklingsarbete
 • dokumenterad erfarenhet av egen undervisning, kursansvar och kursutveckling på avancerad nivå.
 • samarbetsförmåga.
 • förmåga att på svenska undervisa, bedriva forskning och arbeta med ansökningar om forskningsfinansiering (vid tillträdet eller inom två år).

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • redan väl etablerade nationella och internationella kontakter och nätverk inom ämnesområdet.
 • potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom ämnesområdet samt förmåga till förnyelse och utveckling av ämnesområdet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds-och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2018-0059
Kontakt
 • Jakob Kuttenkeuler, Prof, jakob@kth.se
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2019-01-15

Tillbaka till lediga jobb