Kungliga Tekniska högskolan

Ämnesområde
Industriell ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning

Ämnesbeskrivning
Ämnesområde innefattar studier av metoder och modeller för ekonomisk styrning samt
ekonomistyrningens effekter på industriell verksamhet och teknikbaserade affärer.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av detta lektorat ska bidra till att utveckla forskningen och utbildningen inom ämnesområdet på institutionen, bl.a. genom att etablera nya samarbeten och forskningsprojekt, bedriva
egen forskning, medverka i handledning av doktorander samt samverka med företag och samhälle. I anställningen ingår även ansvar för att bedriva undervisning på grund- och avancerad nivå, samt handleda masteruppsatser. En viktig aspekt är också att, inom såväl forskning som utbildning, bidra till utvecklingen av ämnet industriell ekonomi som helhet.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:
1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

 • pedagogisk skicklighet inom industriell ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning visad genom dokumenterad erfarenhet av att ha planerat, utvecklat och genomfört kurser på grundnivå i grundläggande ekonomistyrning och på avancerad nivå av specialiserade kurser inom relevanta områden.
 • vetenskaplig skicklighet inom industriell ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning visad genom erfarenhet av att självständigt ha genomfört forskning av hög vetenskaplig kvalitet dokumenterad genom t.ex. publikationer i internationella tidskrifter eller i samband med internationella konferenser.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har:

 • dokumenterad erfarenhet av att initiera forskningsprojekt och erhålla extern finansiering.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • skicklighet i att skapa en akademisk miljö och att däri utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har:

 • erfarenhet av undervisning och forskning vid annat lärosäte än KTH (motsvarande minst en postdokperiod) eller erfarenhet inom industrin.
 • administrativ skicklighet.
 • samarbetsförmåga.
 • kapacitet att undervisa i ämnesområdet på såväl avancerad nivå som doktorandnivå, främst på engelska, med möjlighet att förvärva färdigheter i svenska.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.
Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde By agreement
Löneform Monthly pay
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2018-0063
Kontakt
 • Pär Jönsson, Professor//Future faculty ansvarig , e-post: parj@kth.se; telefon: 08-7908375
 • Malin Bolin, vice HR ansvarig ITM , e-post: malinbol@kth.se, telefon: 08 790 72 80
 • Kerstin Lagerstedt, personalhandläggare PA , e-post: lararanstallning-itm@kth.se
Publicerat 2018-11-09
Sista ansökningsdag 2019-02-05

Tillbaka till lediga jobb