Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Teknikens didaktik med inriktning mot grundskola och gymnasieskola.

Ämnesbeskrivning

Ämnet är tvärvetenskapligt och inbegriper teknikens didaktik anpassat för lärande och undervisning i enlighet med Skolverkets läroplaner för grundskolans årskurser 7–9 samt gymnasieskolan.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning i lärarutbildningen samt teknikdidaktisk forskning. I undervisningsdelen ingår delansvar för kursmoment eller helhetsansvar för specifika kurser vilket innebär undervisning, utvecklingsarbete, examination och utvärdering. Anställningen kan komma att innefatta ansvar för utbildningsprogram inom ämnesområdet och ledarskap för tidsbegränsade projekt.

Forskningsuppdraget innebär att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsprojekt, erhålla forskningsfinansiering, leda, genomföra och publicera forskning av hög kvalitet inom ämnesområdet teknikens didaktik. I uppdraget ingår även att handleda doktorander.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • visat vetenskaplig skicklighet genom publikationer inom ämnesområden som är relevanta för anställningen; såsom pedagogik, utbildningsvetenskap och teknikens didaktik med inriktning mot relevanta skolformer
 • visat pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet
 • erfarenhet inom lärarutbildning i för tjänsten relevanta skolformer
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
 • god samarbetsförmåga

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • erfarenhet av att etablera nya kurser på grundnivå och avancerad nivå
 • lärarexamen eller motsvarande kompetens
 • erfarenhet av undervisning i förskola, förskoleklass och/eller grundskola
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete
 • administrativ skicklighet
 • erfarenhet av att etablera kurser inom forskarutbildning

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2018-0065
Kontakt
 • Pär Jönsson, Professor/Future faculty ansvarig , e-post: parj@kth.se; telefon: 08-7908375
 • Malin Bolin, vice HR ansvarig ITM, e-post: malinbol@kth.se, telefon: 08 790 72 80
 • Kerstin Lagerstedt, personalhandläggare HR PA, e-post: lararanstallning-itm@kth.se
Publicerat 2018-11-09
Sista ansökningsdag 2019-01-25

Tillbaka till lediga jobb