Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Tjänsten är placerad vid Science for Life Laboratory, ett nationellt centrum för storskalig biovetenskaplig forskning med fokus på hälsa och miljö.

Ämnesområde

Bioinformatik

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar analyser av biologiska och medicinska data, med särskild vikt på integrering och behandling av multi-disciplinära omics-data.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning, handledning av doktorander och postdoktorer, samt undervisning på avancerad nivå där den anställda förväntas ta ansvar för nyutveckling av kurser i bioinformatik som kommer att ges av institutionen. Den biträdande lektorn förväntas också undervisa på grundnivå eller avancerad nivå inom kurser som idag ges av andra institutioner inom skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterade och gedigna kunskaper i området bioinformatik, med särskild vikt på integrering av stora mängder data från olika tekniska plattformar.
 • vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterade och gedigna kunskaper i statistisk bearbetning och visualisering av stora mängder biologiska data.
 • potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom ämnesområdet samt förmåga till förnyelse och utveckling av forskningsområdet.
 • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • dokumenterade och gedigna kunskaper i analys av medicinska analyser med tonvikt på hälsoprofilering och integrering av data från patient-kohorter.
 • erfarenhet från postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid.
 • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
 • visat administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna, SciLifeLab
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-1332
Kontakt
 • Amelie Eriksson Karlström, Professor, First Deputy Head of the School, ameliek@kth.se
 • Mathias Uhlén, Professor, mathias.uhlen@scilifelab.se
Publicerat 2019-01-24
Sista ansökningsdag 2019-03-22

Tillbaka till lediga jobb