KTH Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

Ämnesområde

Biokatalytiska processer för grön kemi

Ämnesbeskrivning

Ämnet kombinerar design och förändring av enzymer och biokatalytiska processer för gröna kemi-tillämpningar. Biokatalys handlar om att utnyttja enzymer för konvertering av råmaterial till högvärdesprodukter. Grön kemi definieras som ett område inom  kemi och kemiteknik som fokuserar på kemikalieproduktion genom hållbara processer.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser både forskning, handledning av doktorander och postdoktorer, samt undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå:

 • Skapa och leda en oberoende forskargrupp inom biokatalys för grön kemi som ska komplettera och samarbeta med existerande grupper inom skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH. Detta inkluderar initiering av nya forskningsprojekt, erhållande av finansiering, skapandet av samarbeten, utbildning och coachning av studenter och unga forskare på master, doktorand- och postdoktornivå, ekonomisk förvaltning och upprätthållande av en säker, stimulerande och hälsosam arbetsmiljö.
 • Undervisning, inklusive koordinering och fortsatt utveckling av en kurs på grundnivå eller avancerad nivå inom bioteknikprogrammet vid KTH, som biokemi 1 eller 2, bioteknik, molekylär enzymologi eller biokatalys. Detta inkluderar också handledning av masterstudenter i examensarbeten. Undervisning och kursutveckling på forskarnivå ingår också.
 • Representera KTH, CBH-skolan och institutionen för industriell bioteknologi genom forskningspresentationer och/eller presentationer för allmänhet och i internationella och nationella nätverk.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterade och gedigna kunskaper i enzymteknologi och biokatalytiska processer
 • vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten i området tillämpnings-inspirerad grundforskning inom biokatalys och grön kemi.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • intresse och potential för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
 • potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • erfarenhet från postdoktorsvistelse i annan, helst internationell, forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. För tillämpad forskning kan högkvalitativ vetenskaplig erfarenhet från industri vara lika värdefull som en traditionell postdoktorvistelse vid ett annat universitet.
 • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
 • visat administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-1907
Kontakt
 • Per Berglund, Professor, Vice Dean of Faculty, perbe@kth.se
 • Amelie Eriksson Karlström, Professor, First Deputy Head of the School, ameliek@kth.se
Publicerat 2019-02-12
Sista ansökningsdag 2019-04-12

Tillbaka till lediga jobb