Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att vara en del av prof. Benoit Baudrys team som undersöker tekniker för att ständigt utveckla distribuerade program för att förhindra enskilda misslyckanden. Empiricism och fallstudier utgör kärnvetenskapliga grundvalar för detta arbete.

I detta projekt kommer du som postdoktor att undersöka programspecialisering. Dessa tillvägagångssätt syftar till att upptäcka och ta bort delarna av en programkompilerad kod som inte används. Sådan oanvänd kod är närvarande av flera anledningar: återanvänd endast en liten del av ett tredje parts-bibliotek; kör programmet i en specifik miljö; återanvänd container images som ger fler funktioner. De förväntade fördelarna med specialisering är följande: minska attackytan, mindre och snabbare program.

Som postdoktor förväntas du utveckla en självständig forskningsverksamhet inom programspecialisering och kod debloating, som ska publiceras på toppkonferenser och i tidskrifter inom mjukvaruutveckling och system. Du kommer också delta i handledning för masterstudenter och doktorander. Arbetsspråk är engelska. Ansökan bör motiveras med en forskningsrapport (en sida).

Wallenbergs autonoma system och program för programvara (WASP) finansierar denna postdokposition. WASP är Sveriges största enskilt enskilda forskningsprogram och utgör en plattform för akademisk forskning och utbildning, vilket främjar samverkan med Sveriges ledande teknikföretag. Se http://wasp-sweden.org/.

Related works:

http://www.cis.upenn.edu/~mhnaik/papers/ccs18.pdf

https://softwarediversity.eu/survey.pdf

Kvalifikationer
Sökande måste hålla eller vara på väg att få doktorsexamen i datavetenskap. Doktorsexamen måste ha skett inom de senaste tre åren från ansökningsfristen (vissa undantag för särskilda skäl, till exempel sjukskrivning och föräldraledighet). Kandidaten ska ha en stark bakgrund från minst ett av följande områden: dynamisk och statisk programanalys, sammanställning, operativsystem. Expertis inom objektorienterad programmering och design uppskattas mycket.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Två rekommendationsbrev

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-2772
Kontakt
  • Benoit Baudry, baudry@kth.se
  • HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2018-11-22
Sista ansökningsdag 2019-01-15

Tillbaka till lediga jobb