Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Tillämpad fysik med inriktning mot experimentell kvantfotonik

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar generering, manipulering och detektion av enstaka fotoner eller andra fotonkvanttillstånd såsom sammanflätade fotoner, samt utveckling av kvantoptiska komponenter på nanoskala.

Arbetsuppgifter

Huvudfokus är utveckling och bedrivande av forskningsverksamhet inom kvantfotonik, innefattande uppbyggnad av en egen forskargrupp med laboratorium till stor del finansierad via egna forskningsmedel, egen forskning, handledning av forskarstuderande, samt forskningsadministration.

I mindre omfattning ingår undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet, samt handledning av examensarbeten. Om den som anställs inte kan svenska vid tillträdet, förväntas personen kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet
 • dokumenterad förmåga att leda forskningsprojekt inom experimentell kvantfotonik
 • dokumenterad förmåga att söka och få forskningsmedel
 • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • samarbetsförmåga

Det är även av betydelse att den sökande har

 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2018-0131
Kontakt
 • Val Zwiller, zwiller.kth.se
 • Jerker Widengren, jwideng@kth.se
Publicerat 2019-04-01
Sista ansökningsdag 2019-09-01

Tillbaka till lediga jobb