Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och Systemteknik

Befattningen är i forskargruppen för kraftelektronik vid KTH. Gruppen utför forskning inom flera områden, speciellt högeffektelektronik för kraftnät och tillämpningar av bredbandsgap-halvledare.

Krafttransmission med högspänd likström (HVDC) är en viktig teknik när världens energisystem skall gå över till förnybara energikällor. Utvecklingen av HVDC under de senaste decennierna, med modulära multinivåomvandlare, har utökat användningsområdet radikalt och har till exempel möjliggjort nätanslutning av havsbaserade vindkraftparker i stor skala. HVDC-omvandlare använder vanligtvis mycket komplexa och distribuerade styrsystem med höga krav på tillförlitlighet och latens. För att fortsätta och påskynda utbyggnaden av HVDC är det fördelaktigt att koppla samman överföringslänkarna till ett HVDC-nät. Detta kommer att kräva driftskompatibilitet mellan styrsystemen hos omvandlarstationerna för att möjliggöra effektiv och pålitlig drift och undvika instabiliteter. För att uppnå driftskompatibilitet studeras ett tillvägagångssätt där delar av styrsystemet använder programvara med öppen källkod. Därmed kan man dra nytta av de många fördelarna med sådan programvara, vilket hittills inte skett i de flesta kraftsystemapplikationer. Dessa inkluderar en mycket bredare bas av utvecklare, vilket resulterar i mer tillförlitliga och robusta system. Genom att ha öppen åtkomst till programkoden kommer de olika berörda parterna (t ex tillverkare, nätoperatörer, konsulter och forskare) att effektivt kunna samarbeta för att lösa problem med driftskompatibilitet. Projektet ska studera hur kontrollsystemen kan modulariseras och delas upp i två delar - en öppen del som rör systemets externa beteende och en del med interna kontrollfunktioner som kan vara proprietär och inte publika.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Delaktighet i en mycket inkluderande och multidisciplinär forskargrupp som gör forskning inom kraftelektronik i världsklass.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi söker en person med god kunskap inom kraftelektronik och / eller reglerteknik. God förmåga till nätverkande är också mycket önskvärd här, eftersom studenten ska interagera med industri och andra forskare.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-2884
Kontakt
 • Staffan Norrga, Universitetslektor, norrga@kth.se , +46 70 560 15 84
 • Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2018-12-31

Tillbaka till lediga jobb