Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Planering och beslutsanalys med inriktning mot Strategier för hållbar utveckling

Vi söker en kreativ och ambitiös person som vill fördjupa sig i framtidens transportsystem, och hur nya mobilitetstjänster kan bidra till att göra transportsystemet ekologiskt hållbart. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med flera seniora forskare och ett antal till projektet kopplade partners, inom ramen för forskningsprogrammet Mistra SAMS (https://www.sams.kth.se/se).

Det delprojekt inom Mistra SAMS som licentianden främst kommer att arbeta inom handlar om att utarbeta hållbara scenarier/framtidsbilder för hela det svenska transportsystemet (person- och godstransporter), och analysera vilken roll nya tillgänglighets- och mobilitetstjänster kan spela i dessa scenarier. Exempel på sådana tjänster är delade fordon (cykel- och bilpooler etc), autonoma fordon och medierade mötesformer (t ex videokonferenser). Även analys av styrmedel för att nå, inte minst, klimatmålen kan komma att ingå i licentiandens forskning. Mycket av forskningen på avdelningen är tvärvetenskaplig och syftet är att ge ett vetenskapligt beslutsunderlag till olika beslutsfattare i samhället.

Licentianden kommer att jobba nära både forskare som fokuserar på scenarier, och forskare som jobbar med att testa några olika mobilitetstjänter i Stockholmsområdet, genom s k living labs.

Den sökande förväntas ha både mycket god samarbetsförmåga och ha mycket egen drivkraft. Att vara doktorand i ett så här pass brett projekt ställer höga krav på förmåga att ta egna initiativ, och att våga komma med egna förslag, men även förmåga att acceptera när idéer och förslag inte kan tas vidare inom ramen för projektet.

Doktoranden anställs vid Avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier och blir en del av MISTRA-programmet MISTRA-SAMS, https://www.sams.kth.se.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Lämpliga inriktningar på grundexamen kan vara stads- eller trafikplanering. Även tjänstedesign kan vara en relevant grundutbilning. Kompetens och intresse inom miljöområdet är nödvändigt.

Den sökande förväntas kunna läsa och skriva vetenskaplig engelska samt kunna tala engelska obehindrat. Goda kunskaper i tal och skrift i svenska är önskvärt.  

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Februari 2019
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-2292
Kontakt
 • Jonas Åkerman, jonas.akerman@abe.kth.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-10

Tillbaka till lediga jobb