Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Avdelningen Programvaruteknik och Datorsystem (SCS) vid KTH söker excellenta kandidater till två doktorandtjänster inom området som ligger i gränsen mellan distribuerade system, data science, dataintensiva beräkningar, maskininlärning och djupa inlärningssystem.   De valda kandidaterna förväntas ha en stark bakgrund och ett passionerat intresse för frågor inom åtminstone ett av de ovan nämnda områdena.

De här annonserade doktorandtjänsterna avser huvudsakligen EU-projektet inom Horisont 2020: “ExtremeEarth: From Copernicus Big Data to Extreme Earth Analytics” som siktar på att utveckla skalbara tekniker och metoder inom Extreme Earth Analytics för att extrahera information och kunskap ur petabyte av Copernicus-data som samlats in inom det Europeiska Copernicusprogrammet för att monitorera jorden. Teknikerna och metoderna som skall utvecklas inom projektet kommer att utvidga plattformen Hops (https://www.hops.io/) för Data Science och datahantering, gemensamt utvecklat av KTH, RISE SICS, och Logical Clocks, för att erbjuda oförväntad skalbarhet för extrema datavolymer och uppskalning av distribuerade djupa inlärningssystem för Copernicus data.

Doktoranden kommer att bidra till utvecklandet av nya och förbättrandet av existerande tekniker, metoder och algoritmer för skalbar analys av big-data, liksom att bygga upp och utvidga en plattform för Data Science och datahantering, såsom Hopsworks, för att erbjuda  stöd för skalbar big-data-analys.

Doktorandanställningen är tidsbegränsad till 4 år, men den kan, beroende på upp till 20% institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning och handledning, förlängas upp till 5 år. Doktoranden skall antas vid KTH:s doktorsprogram och antagningsprocessen för att antas till doktorsprogrammet initieras i samband med anställningen som doktorand. En doktorandtjänst vid KTH erbjuder excellenta villkor med konkurrenskraftiga löner, sjukvårdsförmåner, socialförsäkringar, och pensionsersättningar. Preliminärt startdatum är 1 february 2019.     

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Vår forskargrupp erbjuder en vänlig arbetsmiljö och huvudspråket som används på arbetsplatsen är engelska. Vi genomför grundläggande och systemorienterad forskning inom områdena big-data-analys, dataintensiva beräkningar, cloudberäkningar och autonoma beräkningssystem.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande måste ha starka akademiska meriter samt flytande skriven och talad engelska.     

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Praktiska förmågor I problemlösning och kreativitet; motivation för doktorandstudier.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorandexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva
 • forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-2911
Kontakt
 • Vladimir Vlassov / , vladv@kth.se
 • HR questions / , rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-02-15

Tillbaka till lediga jobb