Kungliga Tekniska högskolan, Universitetsförvaltningen

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stötta universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.

KTH biblioteket och skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad

KTH biblioteket och skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE) påbörjar ett projekt finansierat av Vinnova för att koppla ihop bibliometriska resurser med forskning om de svenska forskningssystemen.

Biblioteket är en del av gemensamt verksamhetsstöd. Vi bidrar till att stärka kvaliteten i utbildning och forskning samt till att sprida KTH:s forskningsresultat. Bibliotekets organisation ska genomsyras av helhetssyn på verksamheten och gemensamt ansvarstagande. Ett 50-tal medarbetare verkar vid biblioteket som är en central studie- och mötesplats på campus.

Du kommer att ingå i gruppen som arbetar med forskarstöd. Till gruppens uppgifter hör att tillhandahålla information till KTH:s forskning, strategiskt arbeta med publiceringsstöd, driva arbetet med öppen vetenskap, bibliometri och utveckla stödet för forskningsdata. Biblioteket har även ett pågående samarbete med Vinnova om bibliometriskt analys- och utvecklingsarbete där målet är att förstärka möjligheterna att undersöka forskningsorganisationer i en internationell kontext. Den utlysta tjänsten kommer även att kopplas till detta projekt.

Vid ABE-skolan kommer du att ingå i kunskapsplattformen MUM som sedan 2015 finansieras av Vinnova. MUM består främst av forskare från KTH och Lunds universitet men även av externa forskare och policyaktörer. Syftet med MUM är att samla expertis från Sverige och internationellt och utveckla kunskap om universitetens roll i samhället. Du kommer att bistå med expertis inom redan pågående projekt men det kommer även finnas möjlighet att utveckla nya projekt tillsammans med de forskare som ingår i nätverket.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är bibliometriker och forskare och som motiveras av att arbeta utforskande med kvantitativa data samt att kombinera dessa med kvalitativa analyser. Ett mål inom projektet är att kunna jämföra och utvärdera vetenskaplig produktion och dess genomslag genom att kombinera bibliometri med bredare och mer kvalitativa perspektiv. Du förväntas utveckla analysmetoder och infrastruktur kopplat till KTH bibliotekets bibliometriska plattform samt forskning som bygger på denna resurs. Till dina arbetsuppgifter hör även att förbättra datakvalitet, presentera och visualisera stora datamängder samt arbeta med API: er. Publicering av dina forskningsresultat i lämpliga kanaler är andra förekommande uppgifter inom ramen för tjänsten. Tjänsten är utformad så att du kommer att lägga 50% av tiden på forskning tillsammans med ABE-skolan och 50% på analys- och utvecklingsarbete kopplat till KTH bibliotekets bibliometriska verksamhet.

Kvalifikationer

Du har relevant doktorsexamen och det är meriterande om din forskarutbildning har inriktning mot bibliometri/scientometri eller policyfrågor relaterade till forskning och högre utbildning. Driva forskningsprojekt hör också till dina erfarenheter. Du har goda kunskaper om vetenskaplig publicering och forskningens villkor och du har förståelse för forsknings- och innovationssystemet. Vi vill att du har erfarenhet av bibliometrisk analys, gärna i relation till forskning. Du har erfarenhet av att samla in, hantera och utföra statistisk analys av större datamängder samt har kunskaper i programmering och relationsdatabaser såsom SQL. Kommunikation sker både på svenska och engelska varför mycket goda kunskaper i engelska och en motivation att utveckla språkkunskaper i svenska är ett krav. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av samhällsvetenskaplig eller humanistisk forskning inom något vetenskapligt fält. Du får gärna ha fokus på policy för forskning och högre utbildning. Det är även meriterande om du har erfarenhet av och/eller intresse för visualisering av data. Du får gärna ha erfarenhet av nätverksanalys och arbete med öppna API: er. 

Personliga egenskaper

Som person är du självgående och kan ta egna initiativ. Du har också god förmåga att samarbeta och bidra till att gemensamma mål uppnås. Du är analytisk, strukturerad och medveten om vad som är god kvalitet och hur god kvalitet kan uppnås. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VP-2018-0647
Kontakt
  • Pernilla Looman, gruppchef, 087909377
Publicerat 2019-01-22
Sista ansökningsdag 2019-02-19

Tillbaka till lediga jobb