Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Beskrivning

Detta postdoktorsprojekt är en del av projektet CarbonNextGen som finansieras av Energimyndigheten. Projektet CarbonNextGen koordineras av KTH och IVL, Xylem och Syvab är partners. I projektet arbetar vi med att utveckla kolneutrala avloppsreningsverk. Det övergripande målet är att utveckla metoder för omvandling av kommunalt slam till funktionella kolkällor med minimerade avfallsströmmar. Vidare är målsättningen att utveckla nya högkvalitativa produkter, vid sidan av biobränsle, för en optimal resursutvinning från dessa organiska avfall.

Specifika mål är att:

 • Utveckla hållbara processer för produktion av kortkedjade fettsyror från avloppsslam och hushållsavfall

 • Testa nedströmsförädling av de producerade kortkedjade fettsyrorna

 • Undersöka miljömässig hållbarhet av de utvecklade processerna och jämföra utfallet med produktion av metan från avfallsströmmarna. 

Arbetsuppgifter

 • Utveckla semi-syntetiska mikrobiella konsortier för produktion av polyhydroxialkaonater (PHA)

 • Studera produktion av PHA från strömmar med hög koncentration av kortkedjade fettsyror genom att använda nya mikrobiella konsortier i bio-reaktorer från lab-skala till pilotskala

 • Karakterisera PHA och utveckla kunskap om hur olika typer av kortkedjade fettsyror påverkar produktion av PHA.

Resultaten från denna del av projektet kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och på internationella möten.

En del av anställningen kan bestå av undervisning.

Kvalifikationer

Den potentiella kandidaten ska ha en doktorsexamen (slutförd de senaste 3 åren eller under tidig vår 2019) inom miljöbioteknik, bioteknik, miljöteknik eller kemiteknik.

Sökande ska ha erfarenhet av produktion och karakterisering av bioplaster/PHA.

Goda kunskaper i engelska, både i muntlig och skriftlig form, är nödvändigt för att kunna publicera och presentera resultaten från arbetet.

Du som söker ska

 • Vara starkt motiverad att utföra akademiskt arbete

 • Kunna leda ditt projekt

 • Kunna samarbeta med andra 

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Du som söker ska bifoga följande dokument:

 • CV inklusive utbildning och relevant akademisk arbetslivserfarenhet

 • Publikationslista

 • Personligt brev

 • 2 referensbrev, varav ett från handledare från doktorandstudier

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-05-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-0224
Kontakt
 • Zeynep Cetecioglu Gurol, +46 8 790 82 51
Publicerat 2019-02-01
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tillbaka till lediga jobb