Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Farkostteknik

Två doktorandtjänster inom det EU-finansierade Marie Sklodowska Curie Innovative Training Network POLKA (POLution Know-how and Abatement). Förbränning av väte från förnybara energikällor är en teknik under utveckling som kan ersätta fossila bränslen och därmed erbjuda koldioxid-neutral energi. Målet med POLKA är att lösa tekniska problem som är unika för förbränning av väte: termoakustiska instabiliteter och s.k.flashback. Termoakustiska instabiliteter är tryckfluktuationer med höga amplituder orsakade av en växande interaktion mellan en flamma och akustiska vågor. De tenderar att dyka upp utan förvarning och orsakar stora skador. Flashback är ett riskfyllt fenomen där en flamma propagerar bakåt in i komponenter som inte har designats för höga temperaturer. Det övergripande målet med POLKA är att ge ny fysikalisk förståelse och advancerade simuleringsvektyg för att understödja utvecklingen av system med förbränning av vätgas (gas turbiner, flygplansmotorer, etc). Metodiken inkluderar en kombination av experiment, numeriska simuleringar och analytiska metoder. De två projekten på KTH fokuserar på: Ljudabsorptionsmekanismer för mikro-perforerade plattor med strömning och höga temperaturer samt Passiva metoder för kontroll av instabiliteter med hjälp av "finned tube rows".

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Forskning inom aeroakustik på KTH fokuserar på ljud i strömningskanaler. Forskargruppen består av fem seniorer och tio doktorander inom Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud och vibrationsforskning (MWL). Forskningen bedrivs till stor del i samverkan med svensk och internationell fordonsindustri.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Grundläggande kunskap inom akustik eller strömningsmekanik är ett krav. Sökande måste uppfylla EU-krav för mobilitet, inkluderande att inte ha varit bosatt i eller arbetat/studerat i Sverige mer än 12 månader under de 3 senaste åren.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggs vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-0296
Kontakt
 • Hans Bodén, hansbod@kth.se 070-6944962
 • Susann Boij, sboij@kth.se 08- 790 9188
Publicerat 2019-02-21
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb