Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Forskning i RF/mikrovåg/THz MEMS utförs för tillämpningar inom telekommunikation, radar, medicinsk diagnostik, och rymdinstrument, i frekvenser från 75 till 750 GHz. Forskningsgruppen i RF/mikrovågs/THz MEMS är välkända i den internationella forskningsvärlden och doktoranderna har fått sex IEEE Best Paper Awards och fyra IEEE Graduate Fellowships. Nationella och internationella projektsamarbeten har etablerats, t.ex. med Ericsson (SE), Infineon (DE), Chalmers (SE), CSEM (CH), NASA-JPL (USA), Tokyo Institute of Technology (JP).

Detta forskningsprojektet handlar om att utveckla nya millimetervåg (30-300 GHz) och submillimetervåg (> 300 GHz) mikroeletromekaniska system (MEMS) för rymdtillämpningar. KTH driver idag spetsforskning inom MEMS-teknologiutveckling inom dessa frekvensområden och har bland annat visat de första MEMS-vågledare switchar och fasvridare från 140 till 750 GHz. Du kommer att modellera och simulera filterdesigner i state-of-the-art mikrovågsdesignverktyg, du kommer att tillverka dem i KTHs renrum och du kommer att karakterisera dem i vårt THz-laboratorium.

Exempel på publikationer: https://www.kth.se/profile/joachimo

Denna position är en del av ett stort Marie Skłodowska-Curie innovativa träningsnätverk - TESLA (https://cordis.europa.eu/project/rcn/217924_en.html) bestående av 8 akademiska och 11 industriella partner i 8 europeiska länder (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Österrike, Sverige och Finland). Det kommer att skapa en tvärvetenskaplig utbildningsmiljö som är unikt för att utveckla avancerade teknologier för framtida europeiska satellittillämpningar. TESLA ITN kommer att anställa 15 unga forskare som ska bedriva forskning i samarbete med den industriella rymdsektoren för att utföra förstklassig forskning kring ny teknologier flexibla payloads för satelliter, stora konstellationssystem och internet-of-space, satellit-baserad höghastighetskommunikation och fjärranalys samt stora satellitplattformar.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Specialisering inom RF/mikrovågs/THz teknologi och/eller mikrosystemteknik är en nödvändig merit. Kunskap om mikrovågssystem och mikrosystem designverktyg och RF/mikrovågsmätteknik är fördelaktigt.

Sökande ska inneha examen inom elektronik, elektroteknik eller ett fysikvetenskapligt ämne. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav.

Vid rekryteringen måste sökandena ha mindre än 4 års forskningserfarenhet efter att ha fått sin examen och får inte ha bott eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre föregående åren. Obligatorisk värnplikt eller korta vistelser som semester tas inte med i beräkningen.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-0414
Kontakt
 • Joachim Oberhammer, Professor, joachimo@kth.se
 • Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2019-02-21
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb