Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Industriell ekonomi och organisation

Digitaliseringen slår idag igenom på bred front. Med modern teknik för mätning och övervakning kan stora mängder information samlas in av olika system i samhället. Detta projekt fokuserar fysiska anläggningar (eng.: ”physical assets”) som förses med givare och övervakningsutrustning och där insamlade data sedan kan analyseras med avancerade metoder för dataanalys och maskininlärning. Frågan är dock hur alla insamlade data skall utnyttjas? Vilka analyser bör göras? Och hur kan den nya ”smarta” tekniken utnyttjas för "asset management", dvs för att höja effektiviteten, skapa nya tjänster och utveckla nya affärer?

Projektet kretsar kring samhällsviktiga infrastruktursystem såsom vattenledningssystem, vägar, broar och spårvägar, vilka vanligtvis successivt utvecklats och byggts ut över en lång tidsperiod och som idag står inför stora utmaningar när det gäller drift och underhåll. Doktoranden kommer att fokusera på hur dessa infrastruktursystem kan göras mer hållbara och samhällseffektiva genom införandet av nya ”smarta” tekniker. Med hjälp av jämförande studier av införandet av smarta tekniker och metoder i olika infrastruktursystem under olika perioder är avsikten att utveckla kunskaper om hur de teknikerna kan utnyttjas på bästa möjliga sätt samt vilken effekt de har på existerande och framtida affärsmodeller. Eftersom det sker en stark teknikutveckling inom detta område, kommer doktoranden arbeta i gränslandet mellan innovationsledning/affärsutveckling, systemisk innovation och teknisk utveckling.

Projektet kommer att drivas i samarbete med flera privata och offentliga industripartners som levererar olika typer av infrasystemtjänster, t.ex. inom energi, vatten och transporter.

Doktorandtjänsten är placerad vid institutionen för industriell ekonomi och organisation vid KTH. Doktorandprojektet ingår dessutom i det av Mistra finansierade, tärvetenskapliga forskningsprogrammet ”InfraMaint - Smart Maintenance of Infrastructure”.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande måste inneha, eller vara på väg att erhålla, en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning mot industriell ekonomi, byggnadsekonomi, innovationsledning eller motsvarande. Vidare måste sökanden ha starka akademiska meriter.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Under våren 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-0300
Kontakt
 • Mats Engwall, Professor, 08-790 61 16, mats.engwall@indek.kth.se
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (enbart HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2019-02-21
Sista ansökningsdag 2019-03-28

Tillbaka till lediga jobb