Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Hållfasthetslära är ett klassiskt teknikvetenskapligt ämne som spänner från grundläggande till tillämpad vetenskap. Ämnet kan betraktas som en länk mellan materialvetenskap och tillämpad mekanik. Det behandlar materials och strukturers mekaniska egenskaper. Forskningen vid institutionen för hållfasthetslära är inriktad mot beräkningsteknik, brottmekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, materialmekanik, biomekanik, pappersmekanik, utmattning och tillförlitlighet. Ett primärt mål är att utveckla metoder för tillförlitlig design av strukturer, materialsystem och processer.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Hållfasthetslära

Den snabba ökningen av eldrivna fordon kräver en intensiv batteriutveckling. Vi söker nu en doktorand till projektet ”Partikelmodellering av elektroder för att prediktera kapacitetsdegradering i litium-jon batterier” finansierat av Energimyndigheten. Upprepad laddning och urladdning av batterier leder till svällning och krympning av elektroderna vilket kan leda till delaminering, lokal buckling, initiering av porer och förlorad elektrisk kontakt mellan ledande material. Målet med detta projekt är att beskriva denna skadebildning med hjälp av en partikelmodell för elekrodmaterialet baserad på Diskreta Element Metoden (DEM). Modellen kommer sedan att användas för att optimera sammansättning och tillverkning av elektroden.

En stor del av forskningen kommer riktas mot mikromekanisk modellering av de partiklar som bygger upp batterielektroden. I modellen så kommer elektrodpartiklar och bindemedel tas i beaktande.  Med implementering av elektrokemiska modeller så fås elektrodpartiklarna att svälla och krympa vid upp- och urladdning. Denna modell används sedan för att prediktera olika former av skada i elektrodmaterialet.

Ett samarbete är planerat med avdelningen för elektrokemi på KTH där elektrokemiska experiment genomförs. Det finns också ett nära samarbete med Scania CV AB, Volvo Cars och AB Volvo samt med det nationella centret ”Swedish Electromobility Centre”. På institutionen för Hållfasthetslära KTH är litium-jonbatterier ett växande forskningsämne. Gruppen består idag av två doktorander som började 2018 samt professor Peter Gudmundson och Dr. Erik Olsson. De två doktorandprojekten och det här projektet är starkt sammankopplade och ett tätt samarbete mellan projekten förväntas.

Doktorandanställningen avser i första hand fyra år med möjlighet till anställning under maximalt fem år. Upp till 20 % institutionstjänstgöring ingår i tjänsten.     

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • goda kunskaper i engelska är ett krav, kunskaper i svenska är meriterande
 • uppvisa dokumenterad kunskap inom beräkningsteknik och programmering
 • ha erfarenhet av beräkningar med FEM
 • ha breda kunskaper i fysik och teknik samt ett intresse för interdisciplinära problemställningar.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-0317
Kontakt
 • Erik Olsson, forskare Hållfasthetslära, erolsson@kth.se
Publicerat 2019-02-21
Sista ansökningsdag 2019-03-22

Tillbaka till lediga jobb