Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Byggandsmaterial

En av de stora problemställningarna med implementering av nya material vid vägkonstruktion är avsaknaden av tillförlitliga verktyg för att kvantifiera påverkan av asfaltsbeläggningens konstruktion med avseende på dess långtidsprestanda. D.v.s. materialets förmåga att motstå trafik- och klimatinducerad last under konstruktionens livslängd. Särskilt klimatinducerad last (så som temperatur, fukt, frostmedel etc.) kan ha en djupgående påverkan hos skademekanismerna för asfalt och måste beaktas vid prestandaberäkningar för asfaltsbeläggningar. För nuvarande saknas det vedertagna experimentella eller modelleringstekniska verktyg som kvantifierar asfaltsbeläggningars motstånd vid en kombinerad mekanisk och klimatinducerad belastning.

Målet med projektet är att fylla denna kunskapslucka genom experimentella och numeriska undersökningar avseende asfaltsbeläggningars prestanda vid kombinerad mekanisk och klimatinducerad last. Fokus kommer att ligga på sprickrelaterade fenomen som uppstår vid utmattning hos asfaltsbeläggningar så som krackelering (raveling) och släpp av aggregat p.g.a. adhesion/kohesions problematik. Projektet avser huvudsakligen att resultera i förbättrade experimentella och modelleringstekniska verktyg som kvantifierar prestandan hos asfaltsbeläggningar utsatta för en kombinerad mekanisk last och cyklisk belastning av temperatur och fukt.

Trafikverket finansierar projektet i fyra år och projektet kommer utföras gemensamt med KTH, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) samt PEAB.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En lämplig bakgrund för denna tjänst är en examen i maskinteknik, materialfysik, beräkningsmekanik eller samhällsbyggnad (med inriktning mot mekanik).

Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära, beräkningsmekanik och materialteknik är ett krav och en specialisering i strukturmekanik, hållfasthetslära, eller kompositmaterial är meriterande. Erfarenhet av experimentella metoder inom mekanik och numerisk modellering (särskilt simuleringar avseende multifysik problem) är en stor fördel för denna position. Tidigare erfarenhet av asfaltsmaterial är ett plus, dock inte ett krav. Förutom traditionella akademiska meriter är ett relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper fördelaktiga.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den sökande ska vara högst motiverad för att genomföra vetenskaplig forskning och ska ha en väl utvecklad analytisk- och problemlösningsförmåga samt ett intresse och nyfikenhet för olika typer av beräknings- och experimentella metoder.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Juni 2019
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-0318
Kontakt
 • Assoc. Prof. Denis Jelagin, Phone: 08-790 8698, denis.jelagin@abe.kth.se
Publicerat 2019-02-21
Sista ansökningsdag 2019-03-21

Tillbaka till lediga jobb