Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion

Enheten för Mekatronik och inbyggda system söker en doktorand med inriktning mot autonoma transportsystem. Du kommer att ingå i och samarbeta med en grupp andra doktorander och seniorforskare. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med Scania.

Autonoma Transportsystem innebär ett paradigmskifte för industrin inom tunga lastbilar. I stället för att sälja enbart lastbilar handlar det om att sälja system av lastbilar. Dessutom ska lastbilarna drivas autonomt utan förare, i inhägnade områden, t.ex. gruvor, eller på allmänna vägar. De faktumen att fordonen är förarlösa och att den underliggande tekniken är baserad på artificiell intelligens och maskininlärning, innebär att det blir en stor utmaning att kunna garantera att systemen blir säkra; helt nya tekniker och metoder kommer att behövas.

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla teorier och metoder för att stödja utveckling av säkra autonoma transportsystem. Forskningsresultaten förväntas leda till både publicerbara resultat med hög vetenskaplig kvalitet samt vara relevanta för industriell tillämpning. Forskningsuppgifter innefattar teori och metodutveckling, modellering, simulering, utveckling av prototypverktyg och validering mot verkliga industriella system.

Projektet erbjuder en unik möjlighet att arbeta med industriellt motiverad forskning där forskningsmålen är synkade med de framtida behoven inom industrin. Du kommer att tillbringa en del av tiden på Scania för att samarbeta med Scanias ingenjörer och för att utföra fallstudier på riktiga industriella exempel.

Projektet finansieras av Vinnova och Scania.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Lämplig bakgrund är MSc eller civilingenjör i reglerteknik, elektroteknik, teknisk fysik, matematik, datateknik eller datavetenskap.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-0306
Kontakt
 • Mattias Nyberg, Adjungerad Professor, matny@kth.se
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (enbart HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2019-02-21
Sista ansökningsdag 2019-03-21

Tillbaka till lediga jobb