Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk Materialvetenskap

Institutionerna för Materialvetenskap och Hållfasthetslära vid KTH har tillsammans bildat Centret för Mekanik och Materialdesign för att stärka området Materials Mekaniska Egenskaper. Centret drivs i nära samarbete med Svensk verkstads- och materialindustri och ett större antal doktorander anställs för olika projekt inom centret.

Doktorandprojektet som annonseras här är inriktat mot initiering av utmattning i höghållfasta stål, utsatta för höga termomekaniska laster, t.ex. rullande kontakt. Projektet är tvärvetenskapligt och handleds av handledare från både institutionen för Materialvetenskap och Hållfasthetslära samt industripartnern Ovako. Samarbete med Universitetet i Cambridge är också viktigt för projektet. Frågeställningen för projektet är grundläggande samt av stor teknisk relevans för t.ex. Ovako och deras produkter. En del av arbetet kommer också att vara förlagt till Ovako i Hofors.

Trots att utmattning är en mycket vanlig orsak till brott i mekaniska komponenter så är det fortfarande mycket som är okänt gällande initieringen av utmattning, speciellt dess koppling till materialets mikrostruktur. Metodiken för att undersöka detta innefattar både mekanisk provning, mikrostrukturell karakterisering och modellering.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Nära samarbete och industrihandledning från Ovako

 • Nära samarbete med universitetet i Cambridge

 • Möjligheten att doktorera i ett internationellt framstående forksningscentra inom Materials Mekaniska Egenskaper tillsammans med andra doktorander.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande har ett stort intresse för framförallt materialvetenskap men även hållfasthetslära, med civilingenjörsexamen med inriktning mot materialvetenskap, hållfasthetslära eller motsvarande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Goda kunskaper i engelska är ett krav och kunskaper i svenska är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-0309
Kontakt
 • Peter Hedström, Universitetslektor, 08-790 62 17, pheds@kth.se
 • Bo Alfredsson, Professor, 08-790 76 67, alfred@kth.se
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (enbart HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2019-02-21
Sista ansökningsdag 2019-03-21

Tillbaka till lediga jobb