Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Med ökad digitalisering ökar vår sårbarhet för cyberangrepp, där illasinnade aktörer gör intrång i datorer i syfte att orsaka skada och störningar. Ju högre digitaliseringsgraden är, desto värre blir de potentiella attackerna.

I syfte att förhindra cyberangrepp är det nödvändigt att identifiera befintliga sårbarheter. Det är emellertid mycket svårt, då det kräver (i) en detaljerad förståelse av den övergripande systemarkitekturen, och (ii) betydande expertis inom cybersäkerhet. Dedicerade ingenjörsverktyg i formen av hotmodellering och attacksimulering kan emellertid förenkla arbetet avsevärt. Hotmodellering adresserar det första kravet genom att dokumentera systemarkitekturen. Attacksimulering stödjer det andra kravet genom att automatisera identifieringen av sårbarheter.

Huvudsyftet med detta arbete är att utveckla hotmodellerings- och attacksimuleringsmetoder. Programmeringskunskaper och erfarenhet eller intresse av etisk hackning är bra.

Avdelningen för Nätverk och Systemteknik (Institutionen för Datateknik) vid KTH bedriver forskning och utbildning inom IT-säkerhet, hotmodellering, attacksimulering, etisk hackning och hantering av komplexa IT-system. Den består av tio fakultet, fem postdoktorer och drygt 20 doktorander.

Vi erbjuder en anställning som postdoktor på ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år vid avdelningen för Nätverk och systemteknik, KTH.

Kvalifikationer

En doktorsexamen (eller nära slutförandet) med inriktning mot IT-säkerhet, hotmodellering, attacksimulering, etisk hackning eller relaterat fält krävs. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.). Av högsta betydelse är en stark kompetens i programmering, säkerhet och penetrationstestning. Det är också mycket viktigt med skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga och förmåga att publicera vetenskapliga artiklar.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande:

  • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  • Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  • Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  • Rekommendationsbrev
  • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Maj 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-0487
Kontakt
  • Robert Lagerström, Universitetslektor, robertl@kth.se
  • Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2019-02-19
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb