Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Biomekanik

Ämnesbeskrivning

Biomekanik, med inriktning mot  neuromuskulär motorik

Arbetsuppgifter

Forskning i ämnesområdet och undervisning i mekanik och biomekanik på grundläggande, avancerad och forskarnivå. Innehavaren av tjänsten ska också delta i handledning av studenter och doktorander. Samarbete inom medicinska tillämpningar inom biomekanik, med fokus på neuromuskulär motorik, med ansvarig klinisk personal och forskare samt inom andra närliggande verksamheter på KTH. Innehavaren av tjänsten förväntas bistå med lednings- och administrativa uppgifter inom forskargruppen och vid institutionen. Om den som anställs på tjänsten inte kan svenska vid tillträdet, förväntas personen kunna undervisa på svenska inom fyra år.   

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • Vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
  • Potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
  • Visat förmåga att forska experimentellt på människor tvärdisciplinärt med forskare och kliniker inom exempelvis neurologi, ortopedi, medicinsk bild- och funktionsanalys, eller fysioterapi.
  • Dokumenterad skicklighet inom numerisk modellering och simulering av rörelseorganen

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • Postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid.
  • Intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
  • Dokumenterad förmåga att undervisa i grundläggande mekanik.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • Intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
  • Administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar.  Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning i grundläggande mekanik samt handledning. Det är av stor vikt att den sökande har förmåga att undervisa grundläggande kurser på svenska, samt att sökanden har förmåga att bedriva experimentell forskning på människor med särskilda behov. Skicklighet i att samverka med personal vid högskolan och det omgivande samhället kommer att beaktas.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-0352
Kontakt
  • Lanie Gutierrez Farewik, +4687907719, lanie@kth.se
Publicerat 2019-06-27
Sista ansökningsdag 2019-08-25

Tillbaka till lediga jobb