KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Du kommer att tillhöra avdelningen för glykovetenskap vid institutionen för kemi. Vår forskning är inriktad på olika områden av glykobiologi, som omfattar grundforskning om växter och mikroorganismer samt bioteknikutveckling mot kolhydratbaserade produkter. Vår forskning kräver tvärvetenskapliga tillvägagångssätt som är fullt integrerade i avdelningen i form av sammankopplade aktiviteter inom följande områden: Bioenergi, Biomaterial, Bioraffinaderi, Livsmedelshållbarhet och Sjukdomskontroll.

Vi söker en postdoktorforskare för att arbeta med utvecklingen av en rad nya produkter från marin biomassa och jordbruksgrödor Den anställde förväntas spela en ledande roll i en tvärvetenskaplig forskargrupp med doktorander och andra postdoktorala forskare och kommunicera forskningsresultaten till gruppmedlemmar och projektpartner. Den framgångsrika kandidaten ska ha en solid kunskap inom yt- och kolloidkemi, materialkemi, polymerkemi och biokemi som kan appliceras på biomaterial i allmänhet och specifikt på fibrer och cellulosasystem.

Kvalifikationer

Följande kunskaper och erfarenheter krävs för befattningen:

  • Forskningserfarenhet med syntes av funktionella polymerer
  • Forskningserfarenhet med nanocellulosa och chitin nanofibrer
  • Forskningserfarenhet med avancerade materialkarakteriseringar

Sökanden ska ha en doktorsexamen, ej äldre än 3 år, inom ett område av polymerteknik, materialvetenskap och teknik, fysisk kemi eller motsvarande. Sökanden bör visa goda meriter inom vetenskaplig produktion och kommunikation. Sökanden bör också ha:

  • En kreativ och självmotiverad personlighet med intresse för grundläggande och / eller tillämpad vetenskap;
  • Utmärkt problemlösande färdigheter
  • Bra kommunikationsförmåga
  • Bra lagarbete färdigheter

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-0480
Kontakt
  • Qi Zhou, professor; , 08 7909625, qi@kth.se
Publicerat 2019-03-07
Sista ansökningsdag 2019-03-17

Tillbaka till lediga jobb